Lähes kolmannes Suomen maapinta-alasta on suota. Se on enemmän kuin missään muussa maassa. Suometsillä on tärkeä rooli niin puuntuotannon, ilmastovaikutusten, monimuotoisuuden, vesistöpäästöjen kuin virkistyskäytön kannalta.

Kannattava puuntuotanto, ilmasto- ja vesistövaikutusten minimointi sekä monimuotoisuuden lisääminen ovat osin ristiriitaisiakin tavoitteita. Luke tuottaa tietoa, miten erilaiset vaikutukset voidaan minimioida ja miten metsien hoidossa ja käsittelyssä voidaan ottaa huomioon erilaiset tavoitteet.

Suometsät kuvina ja lukuina