Kotimainen metsä- ja puutuoteala ovat kärsineet viime vuosien taloustaantumasta. Pidemmällä aikavälillä alalle voidaan odottaa uutta nousua biotaloudesta.

Biotalous pyrkii uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja korvaamaan niillä fossiilisia luonnonvaroja. Tämä lisää tulevaisuudessa myös puutuotteiden kysyntää. Kotimaan saha- ja vaneriteollisuus kilpailevat maailmanmarkkinoilla, mutta jalosteiden tuottajat pääosin kotimaassa.

Kiristyvässä kilpailussa puutuotealan kasvu edellyttää uudistumista ja reagointia toimintaympäristön muutoksiin. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat, minkä vuoksi uusia biotalouden tuotteita, palveluja, markkinointikeinoja ja liiketoimintamalleja on tarpeen kehittää. Lupaavalta vaikuttava kenttä on esimerkiksi cleantech, puhdas teknologia. Sen tuotteita, tuotantoprosesseja ja palveluja voitaisiin kehittää puutuoteteollisuudessa ja markkinoida yhteistyössä cleantech-toimijoiden kanssa.

Luken suhdanne-ennusteet ovat odotettuja ja arvostettuja

Luke tuottaa tietoa metsä- ja puutuotealan toimintaympäristössä vaikuttavista trendeistä sekä arvioi alan markkinakehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä vuosittain julkaistavissa metsäbiotalouden suhdanne-ennusteissa. Markkinoiden tarkastelu ulotetaan myös Euroopan markkinoiden ulkopuolelle, Aasiaan ja Pohjois-Afrikkaan.

Puutuotealan kilpailukykyä pyritään kehittämään markkinatutkimuksen menetelmien avulla. Tuotteiden kysynnän muutoksia analysoidaan tutkimalla kuluttajien mieltymyksiä ja arvioimalla niiden tulevaa kehitystä. Puutuotealan pienille yrityksille etsitään uusia kilpailustrategioita palveluiden ja toimintojen kehittämisestä sekä keinoja liittää niiden laatu (toimitusvarmuus, laadun tasaisuus ja nopea reagointikyky) osaksi perinteisiä puutuoteteollisuuden tuotteita. Uusien liiketoimintamallien kehittämiseksi tarkastellaan cleantech-yhteistyön kautta avautuvia mahdollisuuksia puutuoteteollisuudelle.

Tutkimuksen avulla uutta suuntaa päätöksentekoon ja businekseen

Puutuotealan toimintaympäristössä vaikuttavia trendejä ja suhdannevaihteluja koskevat analyysit auttavat biotalouden tulevien markkina- ja liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnissa ja hyödyntämisessä.  Tietoa voidaan soveltaa toimiala- ja yritystasolla sekä biotalousyhteiskunnan kehittämistä tukevan politiikan valmistelussa ja seurannassa.

Analyysit ja tiedon lisääminen uusista markkinoista ja markkina-alueista sekä niiden kilpailuolosuhteista auttavat suuntaamaan tuotantoa uusille markkinoille. Uusiutuvan metsäsektorin on jatkuvasti kehitettävä kilpailukykyään ollakseen huippuvireessä tulevaisuudessa.

 

Yläreunan kuva: Henrik Heräjärvi, Luke.

 

Katso myös