Suomessa puuston tilavuus on viidenneksi suurin Euroopassa.

Euroopan metsien puuston tilavuus on 35 065 miljoonaa kuutiometriä. Vuosittainen puuston kasvu vuodelle 2015 arvioituna oli 839,7 miljoonaa kuutiometriä. Suomessa vastaavat lukemat ovat yli 2 328 miljoonaa kuutiometriä ja noin 93 (nettokasvu) miljoonaa kuutiometriä.

Suurimmat puuston tilavuudet Euroopassa mitataan Saksassa, Ruotsissa, Ranskassa, Puolassa ja Suomessa.

 

puustonkokonaistilavuus-kartta-2

 

puustonkokonaistilavuus-kuva-2Puuston kokonaistilavuus (miljoona kuutiometriä) metsämaalla.
Klikkaa kuva suuremmaksi.

 

 

 

Vaikka Suomen metsäpinta-ala on suuri, puuston määrä hehtaarilla on kuitenkin vain noin puolet metsien keskimääräisestä puuston määrästä verrattuna Saksaan, Sveitsiin tai Slovakiaan (kuvat alla). Tämä ero johtuu erilaisista ilmasto- ja maaperäoloista sekä erilaisista puulajeista.

Eurooppalaisessa tilastoinnissa kasvun käsitteenä käytetään nettokasvua (puuston kasvu vähennettynä luontaisella poistumalla).

 

puustonkeskitilavuus-kartta-3

 

puustonkeskitilavuus-kuva-3Puuston keskitilavuus metsämaalla (kuutiota hehtaarilla).
Klikkaa kuva suuremmaksi.

 

 

 

 

Yläreunan kuva: Merja Lindroos, Luke.
Karttojen ja graafien lähde: FOREST EUROPE 2015.

Katso myös