Metsien suojelun laatu vaihtelee paljon Euroopan maiden välillä. Suomessa suojelualueilla korostetaan tiukkaa suojelua.

Pohjois-Euroopassa ja eräissä itäisen Euroopan valtioissa tiukka suojelu ilman ihmisen toimenpiteitä tai vähäiset toimenpiteet sallien on yleinen suojelun muoto. Keski- ja Etelä-Euroopassa suojelualueilla yleisintä on metsän aktiivinen hoito monimuotoisuutta varten.

Tämä kertoo siitä, kuinka erilaisia lähestymistapoja on sovellettu suojeluun Euroopan eri osissa johtuen luonnon olosuhteista, perinteistä ja väestötiheydestä.

Suomessa suojelualueilla korostetaan tiukkaa suojelua. Lukuisten erilaisten suojeluohjelmien ja päätösten ansiosta suojeltujen metsien määrä on Suomessa kolminkertaistunut viimeisten 35 vuoden aikana. Kaikkiaan suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä on yhteensä liki kolme miljoonaa hehtaaria eli 13 prosenttia metsäalasta.

 

 

suojeltujen-metsien-maara-kartta-5

 

suojeltuja-metsia-kuva-5Metsien suojelun laatu vaihtelee suuresti. Osassa Euroopan maita ei sallita mitään suojelutoimenpiteitä, osassa vähäisiä. Joissakin maissa biodiversiteettiä edistetään erittäin aktiivisesti.
Klikkaa kuva suuremmaksi.

 

 

 

Yläreunan kuva: Kolin kansallispuiston komea tykky. Erkki Oksanen, Luke.
Kartan ja graafin lähde: FOREST EUROPE 2015.

Katso myös