Tietyt metsien eliölajit tarvitsevat elinympäristökseen lahoavaa puuainesta. Useat näistä eliölajeista ovat uhanalaisia.

Valtakunnan metsien 11. inventoinnin (VMI11, 2009–2013) tulosten mukaan Etelä-Suomen metsissä (talousmetsissä ja luonnonsuojelualueilla) yli 10 senttimetriä paksua kuollutta ja lahoavaa puuta oli keskimäärin 3,8 kuutiometriä hehtaarilla. Pohjois-Suomessa vastaava lukema oli kahdeksan kuutiometriä hehtaarilla.

Euroopan valtioiden välillä kuolleen puuston osuus puuston tilavuudesta vaihtelee suuresti.

 

kuollut-puu-kartta-6

 

kuollut-puu-kuva-6Kuolleen puuston osuus prosentteina puuston tilavuudesta.
Klikkaa kuva suuremmaksi.

 

 

 

 

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.
Kartan ja graafin lähde: FOREST EUROPE 2015.

Katso myös