Suomi on metsäpeitteen perusteella Euroopan metsäisin valtio.

Suomen maapinta-alasta 23 miljoonaa hehtaaria eli kolme neljäsosaa on metsää tai muuta puustoista maata. Tämän lisäksi huomattava määrä maa-alasta eli noin 3 miljoona hehtaaria, on vähäpuustoista aluetta tai puutonta metsätalouden maata, kuten avoimia suoalueita sekä kivikkoalueita.

 

euroopanmetsat-kartta-1

 

Suomen metsän ja muun puustoisen maan ala edustaa vuonna 2015 noin 11 prosenttia Euroopan metsien ja muun puustoisen maan kokonaisalasta (215 miljoonaa hehtaaria).

Puolet Euroopan metsistä on havupuuvaltaisia, yksi neljäsosa lehtipuuvaltaisia ja yksi neljäsosa sekametsiä. Luonnonläheisiksi metsiksi luokitellaan noin 87 prosenttia Euroopan metsistä. Koskemattomia metsiä on neljä ja istutusmetsiä yhdeksän prosenttia.

euroopanmetsat-kuva-1Metsän ja muun puustoisen alan osuus eri Euroopan maiden maa-alasta prosentteina.
Klikkaa kuva suuremmaksi.

 

 

 

 

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.
Kartan ja graafin lähde: FOREST EUROPE 2015.

Katso myös