Puun vuotuisesta kasvusta hakataan Euroopassa 66 ja Suomessa 70 prosenttia. Uusin Euroopan metsien tila -raportti osoittaa, että Euroopan metsävarat eivät ole ehtymässä käytön vuoksi.

Euroopan metsien tilaa koskeva raportti julkaistiin lokakuussa 2015 Madridissa pidetyssä seitsemännessä Euroopan metsäministerikonferenssissa.  Euroopan metsien tilaa koskevaan raporttiin on koottu uusin metsävaratieto, josta tässä poimintoja:

  • Metsät peittävät 33 prosenttia Euroopan ja 73 prosenttia Suomen maa-alasta.
  • Euroopassa käytetään puuta keskimäärin 66 prosenttia, Suomessa noin 70 prosenttia puuston vuotuisesta kasvusta.
  • Metsiä on suojeltu biodiversiteetin turvaamiseksi noin 30 miljoonaa hehtaaria eli noin 12 prosenttia Euroopan pinta-alasta. Suomen vastaava prosenttiluku on 13.
  • Euroopan metsät sitovat noin 9 prosenttia Euroopan kasvihuonekaasujen päästöistä. Suomen metsät sitovat yli 40 prosenttia Suomen kansallisista kasvihuonekaasujen päästöistä.
  • Suomi ja Ruotsi käyttävät eniten Euroopassa uusiutuvaa puuperäistä energiaa henkilöä kohden.
  • Metsäsektorin osuus on vain noin 0,8 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta, mutta Suomessa osuus on Euroopan suurimpia, noin 4 prosenttia.

Luke avainroolissa kestävän metsätalouden mittareiden päivitystyössä

Metsäministerikonferenssissa hyväksyttiin päivitetyt yleiseurooppalaiset metsätalouden mittarit, joilla metsien kestävää käyttöä seurataan. Mittareiden päivitystyötä johdettiin Luonnonvarakeskuksesta.

Päivitetyillä mittareilla voidaan entistä paremmin arvioida muun muassa ilmastonmuutoksen metsävaikutuksia ja metsien hiilen sidontaa, metsien erilaisten tuotteiden ja palvelujen merkitystä sekä monimuotoisuutta.

Euroopan metsien osalta ajankohtaisimmat aiheet ovat tällä hetkellä metsien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, vihreän talouden edistäminen ja siihen liittyvien työpaikkojen lisääminen maaseudulla, biotalous ja vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen.