Myyrät ovat merkittäviä taimituholaisia. Ne voivat aiheuttaa huomattavia tuhoja metsäpuiden taimikoissa ja puutarhoissa. Pahimmat tuhot tapahtuvat talvisaikaan, myyrien monivuotisen kannanvaihtelun huippuvaiheessa. Myyräkannat ovat huipussaan yleensä 3-4 vuoden välein.

Myyrien aiheuttamat vahingot ylittävät aika ajoin hirvieläinten aiheuttamat tuhot. Etelä-Suomessa oli kaikkien aikojen myyrähuippu talvella 2008/09, jolloin myyrät tuhosivat täydellisesti noin 20 000 hehtaaria nuorta taimikkoa. Lisäksi lievempää tuhoa tavattiin noin kolme kertaa tätä suuremmalla alueella. Taloudelliset vahingot ylittivät tuolloin 20 miljoonaa euroa.

Myyrien määrän lisäksi myös metsänhoidollisilla käytännöillä on suuri merkitys taimikoiden myyrätuhoriskissä.

Suomessa myyriin kuuluu 11 lajia. Kaksi yleisintä ja samalla pahinta tuholaista ovat peltomyyrä ja metsämyyrä. Talvella maahan kaivautuva vesimyyrä aiheuttaa juurituhoja paikallisesti muhevilla mailla. Peltomyyrän jyrsintä tapahtuu yleensä lumen sisällä ja kohdistuu taimen tyviosiin. Metsämyyrä puolestaan kapuaa isojenkin havupuiden taimien latvaan ja syö kärkisilmut ja latvakasvainten kuoren.

Kuva Pekka Voipio
Metsämyyrä. Kuva: Pekka Voipio

Tutkimusta taimituhojen vähentämiseksi

Luke tutkii laajasti myyrätuhoihin vaikuttavia tekijöitä, taimituhoriskiä minimoivia metsänhoitokäytäntöjä sekä taimien toipumista tuhojen jäljiltä. Tutkimme ja kehittelemme myös karkoteaineita taimien suojaksi. Pintakasvillisuuden torjunta, puulajin valinta sekä taimimateriaalin alkuperä, koko, taimitarha-aikainen lannoitus ja istutusajankohta voivat kaikki vaikuttaa myyrätuhojen vakavuuteen.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Myös yhteistyö käytännön toimijoiden kanssa on tärkeää.

Myyräkantojen seuranta auttaa metsänhoidon suunnittelussa

Myyrien kannanvaihtelun valtakunnallinen seuranta on Luonnonvarakeskuksen viranomaistehtävä. Myyräseurantojen tuloksista tiedotetaan kahdesti vuodessa. Tiedottamisen tarkoituksena on auttaa asiakkaita, erityisesti metsänomistajia, tunnistamaan korkean taimituhoriskin ajankohdat ja suunnittelemaan metsänuudistamistoimenpiteensä sen mukaisesti. Tuhotutkimus puolestaan tuottaa asiakkaille yksityiskohtaista tietoa tuhotasoihin vaikuttavista metsänhoitokäytännoistä ja tuhojen jälkihoidosta.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke