Metsäpuilla elää useita satoja hyönteislajeja, mutta vain muutama kymmenen lajia aiheuttaa tuhoja. Eri hyönteislajit käyttävät isäntäkasviensa eri osia lajityypillisillä tavoilla. Puiden lehtiä tai neulasia syövät hyönteiset ovat enimmäkseen perhosia, sahapistiäisiä tai lehtikuoriaisia. Kaarnakuoriaiset nakertavat puiden nilaa ja kirvat imevät kasvinesteitä.

Kuva: Seppo Neuvonen
Kirjanpainajan syömäkuvioita ja vaaleita koteloita kaarnan alla. Kuva: Seppo Neuvonen

Metsätaloudellisesti vakavimpia hyönteistuhoja aiheuttavat taimia vaivaavat tukkimiehentäit, etenkin karuissa männiköissä yleiset mäntypistiäiset ja kuusia uhkaavat kaarnakuoriaiset, muun muassa kirjanpainaja ja kuusentähtikirjaaja.

Ilmaston lämpeneminen voi lisätä hyönteisten aiheuttamia metsätuhoja

Ilmaston lämmetessä joidenkin, mutta ei kaikkien, tuhohyönteisten aiheuttamat tuhot voivat yleistyä, ja maahamme voi saapua uusia tuhohyönteisiä. Munavaiheessa talvehtivien lajien aiheuttamien tuhojen esiintyminen Itä- ja Pohjois-Suomessa voi lisääntyä.

Lämmenneet kesät ja yleistyneet myrskytuhot ovat johtaneet tällä vuosikymmenellä kaarnakuoriaistuhojen lisääntymiseen kuusella. Kaarnakuoriaisten aiheuttamien tuhojen torjunnassa tehokkaimpia ovat ennaltaehkäisevät toimenpiteet eli vaurioituneiden havupuiden ja havupuutavaran poisto metsästä ennen uuden sukupolven aikuistumista.

Tutkimusta käytännön metsätaloutta varten

Luonnonvarakeskuksessa seurataan tärkeimpien tuhohyönteisten esiintymistä ja tutkitaan tuhoihin liittyviä syy- ja seuraussuhteita. Kirjanpainajaseurantaa tehdään yhteistyössä metsänhoitoyhdistysten kanssa. Tutkimusten osalta tehdään yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa.

Luke tiedottaa ajankohtaisista hyönteistuhoasioista ja verkkosivuilta löytyy lajikohtaisia torjunta-ohjeita niin yksityisiä metsänomistajia kuin metsätalouttakin varten.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke

Katso myös