Metsien hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on luoda edellytykset metsien aktiiviselle taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävälle ja monipuoliselle käytölle.

Runsaat metsävarat luovat hyvän perustan metsien monenlaiselle käytölle. Metsävarat ja metsien kasvu ovat lisääntyneet Suomessa tasaisesti jo yli 40 vuoden ajan. Merkittävimmät syyt kasvun lisääntymiselle ovat metsänhoito ja metsänkasvatusmenetelmien kehittyminen. Puuntuotannon lisäksi metsillä on monia muitakin käyttömuotoja. Niiden yhteensovittamista edesauttaa, kun ymmärretään puuntuotantoon tähtäävien metsänkasvatustoimenpiteiden vaikutukset myös muiden käyttömuotojen kannalta.

Metsänkasvatus on pitkäjänteistä toimintaa

Luken metsänhoidon ja metsänkasvatuksen tutkimus tuottaa tietoa muun muassa metsänhoidon ja -kasvatuksen menetelmien vaikutuksista puuston kehitykseen, puuntuotantoon ja metsänkasvatuksen taloudelliseen kannattavuuteen sekä myös metsien hiilensidontaan ja eri toimenpiteiden ympäristövaikutuksiin. Metsänkasvatukselle on tyypillistä, että monien toimenpiteiden vaikutukset puuston kehitykseen tulevat näkyviin pitkän ajan, usein jopa vuosikymmenten kuluttua. Tämän vuoksi luotettavan tiedon tuottamiseen tarvitaan pitkäjänteistä tutkimusta ja systemaattisesti kerättyä tietoa, jota saadaan muun muassa pitkäaikaisilta metsikkökokeilta.

Toimintaympäristö muuttuu – Luke vastaa tietotarpeisiin

Muutokset metsätalouden toimintaympäristössä nostavat esiin uusia tutkimusaiheita. Lukessa tutkitaan esimerkiksi jalostetun siemen- ja taimimateriaalin tuotantoon ja saatavuuteen, taimikonhoidon koneellistamiseen ja metsien hiilensidontaan liittyviä kysymyksiä. Vastauksia uusiin kysymyksiin tarvitaan nopeasti. Metsänhoidon- ja kasvatuksen tutkijoiden laaja ja vuorovaikutteinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa antaa parhaat mahdollisuudet vaikuttavan tutkimuksen tekemiseen.

Yläreunan kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Katso myös