Turkiseläinkasvatus on yksi osa maamme kotieläintuotantoa. Se on paikallisesti keskittynyttä ja tulonsa kokonaan viennistä hankkiva maatalouden tuotantosuunta. Turkistutkimus kohdistuu monipuolisesti tuotantoeläinten hyvinvointiin ja tuotannon ympäristövaikutuksiin. Tutkimus on kansainvälistä ja sitä tehdään yhdessä pohjoismaisten ja eurooppalaisten yhteistyötahojen kanssa.

Suomessa on noin 900 turkistilaa. Ne toimivat pääosin perheyrityksinä ja sijaitsevat lähes kaikki Pohjanmaalla. Suomi on maailman johtava kettujen kasvattaja ja merkittävä minkkien tuottaja. Lisäksi tarhoilla kasvatetaan huomattava määrä suomensupeja.

Tuotanto myydään lähes kokonaan ulkomaille. Nettovientitulot ovat olleet viime vuosina noin 400 miljoonaa euroa. Vientiin perustuva ja ilman tukia toimiva elinkeino on hyvin suhdanneherkkä tuotantosuunta.

Hyvinvointi tutkimuksen tavoitteena

Turkiseläintutkimusta tehdään elinkeinon omiin kehittämistarpeisiin ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tutkimustulokset luovat perustan kannattavalle, eettiselle turkiseläintuotannolle.

Turkiseläinten rehujen raaka-aineena hyödynnetään pääasiassa elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Eläinten ravintoaineiden tarpeita vastaava ruokinta on keskeinen osa eläinten hyvinvointia. Lisäksi kasvatusympäristö pyritään rakentamaan niin, se tukee lajikohtaista käyttäytymistä, minkä vuoksi viime vuosina on panostettu turkiseläinten käyttäytymis- ja hyvinvointitutkimukseen. Turkiselinkeinolle on kehitetty kansainvälisenä tutkimusyhteistyönä eläinten hyvinvoinnin arviointijärjestelmä, Welfur. Kettujen ja minkkien järjestelmä on jo otettu käyttöön koko Euroopassa. Suomensupien järjestelmää kehitetään parhaillaan.

Eläinten terveys linkittyy turkiseläinten hyvinvointitutkimukseen. Terveydenhuolto- ja eläinjalostusohjelmalla on keskeinen rooli perinnöllisten vikojen ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Lanta hyötykäyttöön

Turkistuotannon tutkimuksen päätavoitteet, eläinten hyvinvointi, ympäristövaikutusten hallinta ja kannattava yrittäjyys, ovat pitkälti samoja kuin kaikessa kotieläintutkimuksessa. Jatkossa tutkimus- ja kehitystyötä kohdistetaan yhä enemmän turkistuotannon ympäristövaikutuksiin, muun muassa lannan hajuhaittoihin ja ravinnehävikkiin. Turkistarhojen tuottama lanta pyritään liittämään osaksi aluetaloudessa kierrätettäviä ravinnekiertoja. Lisäksi tutkitaan, kuinka lantaa voidaan käyttää energiantuotantoon.

Turkistutkimus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä elinkeinon kanssa. Kokeellista tutkimusta tehdään muun muassa Luova Oy:n tutkimustilalla, jonka omistajia ovat STKL, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, MTK Keski-Pohjanmaa ja Luke.

Ajankohtaiset

Ei ajankohtaisia artikkeleita aiheesta

Blogit

Ei blogikirjoituksia aiheesta