Kananmunia tuotetaan Suomessa vuosittain noin 71 miljoonaa ja siipikarjan lihaa noin 117 miljoonaa kiloa. Suurin osa tästä tuotannosta kulutetaan kotimaassa. Vuonna 2014 siipikarjanlihan omavaraisuusaste oli miltei 90 prosenttia ja kananmunien yli 110 prosenttia.

Siipikarjatiloja on Suomessa noin 400. Lihasiipikarjan tuotanto on keskittynyt Suomessa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueille teurastamoiden läheisyyteen. Kananmunantuotanto ei ole niin vahvasti keskittynyt, vaan tuotantoa on koko Suomessa.

Suomessa on otettu käyttöön erilaisia, uusia kasvatusmenetelmiä, tavanomaisen- ja luomutuotannon oheen, kuten free-range -munantuotanto ja laidunkalkkunat. Myös luomubroilerinlihan tuotanto on lähtemässä hitaasti käyntiin pitkän tauon jälkeen.

Tutkimuksella terveempiä lintuja

Luken siipikarjatutkimus vastaa ajankohtaisiin tuotannon ongelmiin ja haasteisiin. Tutkimus keskittyy erityisesti lintujen terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen, uusien rehuaineiden käyttämiseen ja tilojen lisääntyvään automatisaatioon.

Kasvatuskokeissa tutkitaan, kuinka rehujen ravintoaineiden hyväksikäyttöä voidaan tehostaa ruokinnallisin keinoin. Mittauksien ja videoseurannan avulla voidaan havainnoida lintujen kasvua, tuotantotuloksia, laatua, hyvinvointia ja käyttäytymistä.

Tutkimustulosten perusteella voidaan parantaa lintujen terveyttä ja lisätä tuotantoa sekä käyttöönottaa uusia menetelmiä, tapoja tai rehuaineita.

Siipikarjatutkimuksen ensisijaisia hyödyntäjiä ovat siipikarjankasvattajat, elintarvikkeiden jalostajat ja viranomaiset.