Vuonna 2015 sianlihaa tuotettiin Suomessa 192 miljoonaa kiloa, joka on lähes puolet koko lihantuotannosta. Viime vuosina sikatilojen määrä on vähentynyt, mutta tilojen keskikoko on kasvanut. Luke tekee monipuolisesti työtä laadukkaan ja vastuullisen sianlihantuotannon edistämiseksi.

Luken sikatutkimus tekee laajaa yhteistyötä liha- ja rehuteollisuuden, neuvonnan, opetuksen ja hallinnon kanssa. Tutkimus painottuu sikojen (emakoiden, porsaiden ja lihasikojen) ruokintaan ja ravinnontarpeeseen, hyvinvointiin, terveyteen ja tuotannon ympäristövaikutuksiin, lihan laatuun sekä tuotannon kannattavuuteen.

Tutkimus tuottaa ruokintasuosituksia ja -ohjeita, joiden avulla parannetaan tuotannon kannattavuutta ja samalla vähennetään haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ajankohtaisiin tuotannon kysymyksiin etsitään ratkaisuja uusissa toimintaympäristöissä kumppanuustiloilla, jolloin tutkimuksissa voidaan hyödyntää sikaloiden uusinta teknologiaa.

Rehuarvotyöllä paremmin kasvavia sikoja

Rehuarvotyö on yksi tutkimuksen tärkeistä tehtävistä. Rehujen koostumustietoja ja ruokintasuosituksia on päivitettävä, koska sikojen jalostus tuottaa nopeammin ja paremmalla rehuhyötysuhteella kasvavia, yhä vähärasvaisempia sikoja. Ruokintasuositusten on vastattava sikojen ravinnontarvetta.

Sikojen uusi energia- ja valkuaisarvojärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2014. Rehuarvojen laskennassa hyödynnetään EvaPig® -ohjelmaa.

Tarkka ruokinta on tärkeää myös ympäristön kannalta. Ruokintakokeissa määritetään sianrehujen valkuaisen, aminohappojen ja fosforin määrä tuotannon eri vaiheissa. Tutkimustulosten perusteella ruokintasuosituksia on täsmennetty, jotta lantaan erittyvän typen ja fosforin määrä vähenisi.

Sikojen ruokinnassa hyödynnetään tärkkelys-, etanoli- ja meijeriteollisuuden sivuvirtoja. Niiden täydentäminen muilla raaka-aineilla eläimen tarpeet täyttäväksi rehuksi on yksi tutkimusalueistamme.

Uusia valkuaislähteitä tarvitaan

Globaalit muutokset tuovat mukanaan kehitystarpeita kotieläintuotannossa. Lukessa etsitään uusia kotimaisia raaka-aineita, joiden avulla parannetaan ruokinnan valkuaisomavaraisuutta ja vähennetään riippuvuutta tuontisoijasta. Uusia valkuaislähteitä etsitään elintarviketeollisuuden sivuvirroista sekä uusista tai vähemmän käytetyistä raaka-aineista, kuten härkäpapu ja muut palkokasvit, säilörehu, hyönteiset sekä simpukat.

Sikojen ravitsemustutkimukseen kytketään myös hyvinvointitutkimusta. Käytössämme on tekniikkaa sikojen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin tutkimiseen. Luke on mukana laajassa PROHEALTH-EU-hankkeessa, jossa selvitetään eläinaineksen ja ruokinnan vaikutusta jalkasairauksien kehittymiseen.

Tuotantosairauksien vähentäminen on tärkeää, sillä ne heikentävät eläinten hyvinvointia ja terveyttä sekä tuotannon kannattavuutta ja tuotteiden laatua. Sairaudet ja tuottavuuden heikentyminen kuormittavat myös ympäristöä.

Katso myös