Suomi on maitomaa. Maidon kulutus Suomessa on henkeä kohti suurin koko maailmassa, 361 kiloa vuodessa. Maidontuotanto on maaseudun tärkein yksittäinen elinkeino, ja se ylläpitää maaseudun asutusta ja elävyyttä.

Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli noin 7 900 tilaa, jotka lähettivät maitoa meijeriin. Suomalaisella maitotilalla on keskimäärin 36 lehmää, mutta käynnissä on nopea rakennemuutos eli maitotilojen lukumäärä vähenee ja tilakoko kasvaa.

Lypsyn hoitaa robotti

Uudet navetat ovat tavallisesti pihatoita, joissa lehmät kulkevat vapaina ja ne lypsetään robotilla. Myös ruokinta on pitkälle automatisoitu. Näin työ kevenee ja työkustannukset pienenevät. Maitotilan investoinnit ovat kuitenkin suuret.

Suomessa on 285 000 lypsylehmiä. Tärkeimmät rodut ovat punakirjava ayrshire ja mustankirjava holstein. Perinnölliseltä laadultaan suomalainen karja on korkeatasoista ja keskimääräinen maitotuotos lehmää kohti vuonna 2014 oli noin 8200 kiloa vuodessa.

Maidontuotannon tutkimuskenttä on laaja

Maidontuotanto linkittyy tiiviisti naudanlihantuotantoon, sillä yli 85 prosenttia suomalaisesta naudanlihasta tuotetaan maidontuotannon ”sivutuotteena”. Lypsylehmien sonnivasikat kasvatetaan lihantuotantoon ja myös tuotantonsa päättävät lypsylehmät käytetään lihaksi.

Lukessa tehdään laajasti tutkimusta maidontuotannon eri osa-alueilla, muun muassa rehuntuotannosta, ruokinnasta, jalostuksesta, hoitokäytännöistä, ympäristövaikutuksista, elintarvikekäytöstä, taloudesta ja yrittäjyydestä.

Katso myös