Kotieläintuotanto on tärkeä osa Suomen maataloutta ja se tuottaa yli 60 prosenttia koko maataloussektorin tuotoista. Kotieläimet ovat yksi arvokkaimmista luonnonvaroistamme, jolla on keskeinen rooli Suomen elintarviketeollisuuden arvoketjussa. Kotieläinjalostus parantaa Suomen maatalouden kilpailukykyä, ekologisuutta ja eläinten hyvinvointia.

Suomessa on kansainvälisesti korkeatasoinen eläinaines. Globaalissa maatalouskilpailussa tuotantoeläimiltä odotetaan korkeaa tuotantopotentiaalia, kykyä olla resurssitehokas, hyvää terveyttä, hedelmällisyyttä, luonnetta ja rakennetta. Kotieläinten jalostusyrityksillä on tämän saavuttamiseksi omat monipuoliset jalostustavoitteensa. Luotettava jalostusarvostelu, joka perustuu havaintojen, sukupuutiedon ja genomitiedon käyttöön sekä populaatiokohtaiset optimaaliset jalostusohjelmat ovat eläinten perinnöllisen parantamisen kivijalka.

Naudat, siat, lampaat, kalat, hevoset, kanat ja turkiseläimet ovat myös tärkeä osa kulttuuriamme. Kotieläimet ovat kehittyneet maatalouden pitkän historian myötä nykyisiksi monimuotoisiksi roduiksi. Hyvä huolenpito näistä yhteisistä luonnonvaroista on tärkeää. Eläinjalostuksella ja sitä tukevalla tutkimuksella on tässäkin keskeinen rooli.

Innovaatiota elintarvikeketjulle

Luonnonvarakeskuksen eläinjalostustutkimuksessa kehitetään valintamenetelmiä, joiden avulla voidaan jalostaa taloudellisesti tärkeiltä ominaisuuksiltaan erinomaisia ja hyvinvoivia eläimiä, joiden ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni. Käynnissä olevia tutkimuksiamme ovat muun muassa pohjoismainen lypsylehmien hedelmällisyyden jalostusarvostelu, kalanviljelyn ravinnekuormituksen vähentäminen valintajalostuksella, turkiseläinten hyvinvoinnin ja turkin laadun parantaminen jalostusvalinnalla sekä nautakarjan rehunkäyttökyvyn ja metaanituotannon mittaaminen.

Jalostusarvostelu ja geneettinen mallinnus ovat hyvin tietointensiivistä ja perustuvat tehokkaisiin laskentasovelluksiin. Ehkä suurimpia rakentamiamme jalostusarvostelumalleja on pohjoismaisen lypsykarjan tuotanto-ominaisuusarvostelu. Siinä ovat mukana jokaisen suomalaisen, ruotsalaisen ja tanskalaisen tuotosseurantalehmän koelypsypäiväkohtaiset maito-, rasva- ja valkuaistuotokset. Luke tekee kansainvälisesti uraauurtavaa tutkimusta genomisen informaation käytöstä jalostusarvosteluissa. Erityisesti lypsykarjan genomisessa valinnassa mallinnetaan suuria mittaus- ja dna-merkkiaineistoja.

Parannetun eläinaineksen tuloksena kuluttajalle voidaan tarjota ekologisesti ja eettisesti yhä kestävämpiä tuotteita.

Katso myös