Alustava aikataulu luonnonvaraseurantojen, mukaan lukien kanta-arviot, julkistuksille vuonna 2020:

Aihepiiri Sisältö Vastuuhenkilö Viikko
Kala Itämeren lohi ja meritaimen, meritaimenkantojen poikastuotanto Romakkaniemi, Atso 5
Kala Tenojoen lohisaalis Orell, Panu 5
Metsä Maakunnalliset metsävara- ja hakkuumahdollisuuslaskelmat Korhonen, Kari T 7
Riista Villisian kanta-arvio Kunnasranta, Mervi 7 (12.2.)
Kala Näätämöjoen lohisaalis Orell, Panu 8
Riista Hirviseuranta, talousaluekohtaiset hirvikannan koon ja rakenteen arviot Pusenius, Jyrki 9
Riista Pantasusipalvelu sulkeutuu Heikkinen, Samuli 10
Riista Hirviseuranta, talousaluekohtaiset verotussuositukset ja riistanhoitoyhdistyskohtaiset kannan koon ja rakenteen arviot Pusenius, Jyrki 11
Kala Itämeren lohi ja meritaimen, Tornionjoen lohisaalis Romakkaniemi, Atso 11
KHK Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat, lopulliset vuoden 2018 tulokset (Tilastokeskus ja Luke) Tuomainen, Tarja 11 (13.3.)
Riista Karhun kanta-arvio Heikkinen, Samuli 12
Riista Arvio metsäriistan runsaudesta Linden, Andreas 13
Riista Valkohäntäpeura, kannan koon ja rakenteen arviot Pusenius, Jyrki 13
Metsä Metsätuhoraportti Nuorteva, Heikki 14
Geenivarat Viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien (CWR) suojelun järjestäminen Suomessa Kiviharju, Elina 14
Kala Inarijärven kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset ja istutustiedot Niva, Teuvo 19
Maatalous Kasvinterveyden seuranta Maatalousinfossa alkaa Huusela-Veistola, Erja 20
KHK Kasvinhuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta, pikaennakot (Tilastokeskus ja Luke) Tuomainen, Tarja 22 (28.5.)
Geenivarat Geenivarat-lehti, kertoo kotieläinten, viljelykasvien, metsäpuiden ja kalojen geenivaroista Kantanen, Juha; Kiviharju, Elina; Heinimaa, Petri ja Rusanen, Mari 21
Riista Ilveksen kanta-arvio Holmala, Katja 22
Metsä Metsäbiotalouden suhdannetiedote Viitanen, Jari 23
Riista Suden kanta-arvio ja ennuste Kojola, Ilpo 23
Geenivarat GRIN-tietokannan käyttöönoton julkistus Hartikainen, Merja 23
Kala Itämeren lohi- ja meritaimenkantojen tieteellinen neuvonanto ja kanta-arvio Romakkaniemi, Atso 23
Vieraslajit Hallintasuunnitelmaehdotus kansallisen vieraslajiluettelon lajeille Huusela-Veistola, Erja 23–25
Geenivarat Uusien varmuuskokoelmien julkistukset Heinonen, Maarit; Kiviharju, Elina 23–25 (34)
Metsä Valtakunnallinen arvio myyräkannasta Huitu, Otso 25
Metsä VMI Kasvillisuusinventointi Korhonen, Kari T 25
Kala Itämeren lohi ja meritaimen, nousulohien määrä Romakkaniemi, Atso 26
Kala Itämeren kalakantojen tila Raitaniemi Jari, Tiainen, Joni 31
Riista Metsäkanalintujen tiheys ja kannan rakenne (poikasten osuus) Linden, Andreas 33
Riista Arvio vesilintukantojen tilasta Pöysä, Hannu 34
Geenivarat Eurooppalaisen monimuotoisten viljelykasvien in situ verkoston Suomen maatiaiskasviverkoston tapahtuma Heinonen, Maarit 34–35
Geenivarat Luonnonvaraisten viljelykasvien geneettisen monimuotoisuuden ylläpidon Heinonen, Maarit 35
Metsä Metsäbiotalouden suhdannekatsaus Viitanen, Jari 41–42
Metsä Valtakunnallinen arvio myyräkannasta Huitu, Otso 43
Riista Merihylkeiden kanta-arvio ja hyljekannan tila Kunnasranta, Mervi, Kauhala Kaarina 45
Metsä Valtakunnan metsien inventointi, metsätuhokartat Korhonen, Kari T 46
Riista Ahman kanta-arvio Kojola, Ilpo 46
Kala Tenon pääuoman kaikuluotausseurannan tulokset Orell, Panu 46
Kala EU-tiedonkeruu, silakan kaikuluotaustutkimusmatkan alustavat tulokset Lilja, Juha, Raitaniemi, Jari 47
Kala Tornion- ja Simojokien poikastuotanto Romakkaniemi, Atso 50
Kala Itämeren lohi ja meritaimen, nousulohien kokonaismäärä Romakkaniemi, Atso 50
Metsä Valtakunnan metsien inventointi, metsävarakartat Korhonen, Kari T 51
Kala Tenojoen lohikantojen tila Orell, Panu 51
KHK Kasvinhuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta, ennakot. (Tilastokeskus ja Luke) Tuomainen, Tarja 52 (21.12.)