Seurannat ja kanta-arviot ovat pääosin Luken viranomaistoimintaa, jossa työn tilaajana on maa- ja metsätalousministeriö.

Julkistuskalenterin sininen teksti on linkki, joka avaa vuonna 2020 ilmestyneen arvion.

1. Riistaseurannat ja kanta-arviot Vastuuhenkilö Viikko
Villisian kanta-arvio Kunnasranta, Mervi 7
Hirviseuranta, talousaluekohtaiset hirvikannan koon ja rakenteen arviot Pusenius, Jyrki 9
Arvio metsäriistan runsaudesta Linden, Andreas 13
Valkohäntäpeura, kannan koon ja rakenteen arviot Pusenius, Jyrki 13
Karhun kanta-arvio Heikkinen, Samuli 18
Suden kanta-arvio ja ennuste Kojola, Ilpo; Mäntyniemi Samu 25
Ilveksen kanta-arvio Holmala, Katja 28
Metsäkanalintujen tiheys ja kannan rakenne (poikasten osuus), riistakolmiolaskentojen tulokset Linden, Andreas 33
Arvio vesilintukantojen tilasta, tulokset Pöysä, Hannu 33
Metsähanhilaskentojen alustavat tulokset Paasivaara, Antti 34
Riekkokanta, arvio Paasivaara, Antti 36
Ahman kanta-arvio Kojola, Ilpo 40
Merihylkeiden kanta-arvio ja hyljekannan tila Kunnasranta, Mervi 46
Merihylkeiden kanta-arvio ja hyljekannan tila Kunnasranta, Mervi 46
Luke ei pannoita susia kevättalvella 2021 Holmala, Katja 47
2. Kalaseurannat
Tenojoen lohisaalis 2019 (graafi vuoden 2020 tilaston alapuolella) Orell, Panu 5
Inarijärven kalatalousvelvoitteen istutustiedot Heinimaa, Petri 27
Itämeren lohi ja meritaimen, nousulohien määrä Romakkaniemi, Atso 28
Itämeren kalakantojen tila Raitaniemi Jari, Tiainen, Joni 31
Tenon pääuoman kaikuluotausseurannan tulokset, seuranta aloitettu Orell, Panu 46
Kanta, kunto, tiheys – Itämeren silakoista ja kilohaileista saatiin uutta tutkittua tietoa Lilja, Juha, Raitaniemi, Jari 47
Tornion- ja Simojokien poikastuotanto + Itämeren lohi ja meritaimen, nousulohien kokonaismäärä Romakkaniemi, Atso 49
Näätämöjoelta vaisu lohisaalis Orell, Panu 51
3. Metsäseurannat
Maakunnalliset metsävara- ja hakkuumahdollisuuslaskelmat Korhonen, Kari T 7
Metsäpuiden siemensatoennuste Hokkanen, Tatu 13
Metsätuhoraportti Nuorteva, Heikki
Metsäbiotalouden suhdannetiedote Viitanen, Jari 23
Valtakunnallinen arvio myyräkannasta Huitu, Otso 25
VMI Kasvillisuusinventointi, suunnittelu alkanut Korhonen, Kari T 25
Kirjanpainajaseuranta Ylioja, Tiina 26
Metsämarjojen satoennusteet Peltola, Rainer 26
Metsämarjojen satoennusteet, puolukka Peltola, Rainer 36
Metsäbiotalouden suhdannekatsaus Viitanen, Jari 40
Kirjanpainajaseurannan tuloksia Ylioja, Tiina 41
Myyrät runsastuneet kuluneen vuoden aikana Huitu, Otso 43
Havununnaseuranta Melin, Ylioja 50
4. Kasvihuonekaasuinventaario (KHKI)
Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta, lopulliset tulokset (1990–2018) (Tilastokeskus ja Luke) Tuomainen, Tarja 11
Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta, pikaennakot (2019) (Tilastokeskus ja Luke) Tuomainen, Tarja 22
Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta, ennakot 1990–2019. (Tilastokeskus ja Luke) Tuomainen, Tarja 52 (21.12.)
5. Maatalous ja muut
Kasvinterveyden seuranta Maatalousinfossa Huusela-Veistola, Erja 20
Hallintasuunnitelmaehdotus kansallisen vieraslajiluettelon lajeille Huusela-Veistola, Erja 23