Julkistuskalenteri sisältää seurantojen ja kanta-arvioiden lisäksi myös muut Luken viranomaispalveluiden vuosittain toistuvat raportoinnit. Viranomaispalveluiden työn tilaajana on yleensä maa- ja metsätalousministeriö.

Alustava arvio julkaisuajankohdista:

1. Riistaseurannat ja kanta-arviot Vastuuhenkilö Viikko
Villisian kanta-arvio Mervi Kunnasranta 6
Hirviseuranta, talousaluekohtaiset kannan koon ja rakenteen arviot Jyrki Pusenius 9
Hirven kanta-arvio, riistanhoitoyhdistyskohtaiset kannan koon ja rakenteen arviot ja verotussuositukset hirvitalousalueittain Jyrki Pusenius 11
Valkohäntäpeuran kanta-arvio, hirvitalousaluekohtaiset kannan koon arviot Sami Aikio ja Jyrki Pusenius 11
Arvio metsäriistan runsaudesta Andreas Lindén 13
Karhun kanta-arvio Samuli Heikkinen 18
Suden kanta-arvio ja ennuste Ilpo Kojola, Samu Mäntyniemi 25
Ilveksen kanta-arvio Katja Holmala 28
Metsäkanalintujen tiheys ja kannan rakenne (poikasten osuus), riistakolmiolaskentojen tulokset Andreas Lindén 33
Arvio vesilintukantojen tilasta, tulokset Hannu Pöysä 33
Ahman kanta-arvio Ilpo Kojola 40
Merihylkeiden kanta-arvio ja hyljekannan tila Kunnasranta, Mervi 46
2. Kalaseurannat
Meritaimenkantojen poikastuotannon tila Ari Saura 5
Tornionjoen lohisaaliit Ville Vähä 9
Inarijärven kalatalousvelvoitteen istutustiedot Petri Heinimaa, Timo Rauhala, Teuvo Niva 18
Itämeren lohikantojen tila ja siihen liittyvä ICES-neuvonanto Tapani Pakarinen 22 (23)
Tenojoen nousulohiseurannat käynnistyvät Panu Orell 22 (23)
Tenojoen kyttyrälohiseuranta alkaa Panu Orell 23 (25)
Nousulohiseurantojen väliaikatietoja Atso Romakkaniemi, Erkki Jokikokko 26
Itämeren kalakantojen tila Jari Raitaniemi, Joni Tiainen 31
Tornion- ja Simojokien poikastuotanto Atso Romakkaniemi, Ville Vähä 40
Itämeren silakka- ja kilohailitilanne Juha Lilja, Jari Raitaniemi 47
Nousulohiseurantojen lopulliset tulokset Atso Romakkaniemi 47
Tenojoen lohikantojen tila Panu Orell 50 (51)
3. Metsäseurannat
Metsäpuiden siemensatoennuste Pekka Helenius 13
Metsäbiotalouden suhdannetiedote Jari Viitanen 22 (23)
Valtakunnallinen arvio myyräkannasta Otso Huitu 25
Kirjanpainajaseuranta Tiina Ylioja, Markus Melin
Metsäbiotalouden suhdannekatsaus Jari Viitanen 40 (41)
Kirjanpainajaseurannan tuloksia Tiina Ylioja, Markus Melin
Valtakunnallinen arvio myyräkannasta Otso Huitu 43
Havununnaseuranta Markus Melin, Tiina Ylioja
4. Kasvihuonekaasuinventaario (KHKI)
Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta1990–2019 (Tilastokeskus ja Luke) Tarja Tuomainen 11 (19.3.)
Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta, pikaennakot 2020 (Tilastokeskus ja Luke) Tarja Tuomainen 21 (27.5.)
Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta, ennakot 2020. (Tilastokeskus ja Luke) Tarja Tuomainen 50 (16.12.)
5. Maatalous ja muut
Tuomikirvaennuste Huusela-Veistola, Erja 4
Kasvinterveyden seuranta Maatalousinfossa Huusela-Veistola, Erja 20