Julkistuskalenteri sisältää seurantojen ja kanta-arvioiden lisäksi myös muut Luken viranomaispalveluiden vuosittain toistuvat raportoinnit. Viranomaispalveluiden työn tilaajana on yleensä maa- ja metsätalousministeriö.

Alustava arvio julkaisuajankohdista ryhmiteltynä: 1. riistaseurannat, 2. kalaseurannat, 3. metsäseurannat, 4. kasvihuonekaasuinventaario, 5. maatalous ja muut:

1. Riistaseurannat ja kanta-arviot Vastuuhenkilö Viikko
Suomenselän metsäpeurakanta, uutinen 4.3. Antti Paasivaara 9
Hirviseuranta, talousaluekohtaiset kannan koon ja rakenteen arviot, uutinen 5.3. Jyrki Pusenius 9
Valkohäntäpeuran kanta-arvio, hirvitalousaluekohtaiset kannan koon arviot, uutinen 19.3. Sami Aikio ja Jyrki Pusenius 11
Kainuun metsäpeurakannan arvio, uutinen 16.3. Antti Paasivaara 11
Villisian kanta-arvio, uutinen 24.3. Mervi Kunnasranta 12
Arvio metsäriistan runsaudesta, raportit Riistakolmiot.fi-sivustolla 29.3. Andreas Lindén 13
Karhun kanta-arvio, uutinen 25.3. Samuli Heikkinen 12
Suden kanta-arvio ja ennuste Ilpo Kojola, Samu Mäntyniemi 23
Ilveksen kanta-arvio Katja Holmala 28
Metsähanhen kannanseurannan poikastuottoarvio Antti Paasivaara 31
Metsäkanalintujen tiheys ja kannan rakenne (poikasten osuus), riistakolmiolaskentojen tulokset Andreas Lindén 33
Arvio vesilintukantojen tilasta, tulokset Hannu Pöysä 33
Ylä-Lapin riekkokanta-arvio Antti Paasivaara 35
Ahman kanta-arvio Ilpo Kojola 40
Merihylkeiden kanta-arvio ja hyljekannan tila Mervi Kunnasranta 46
Metsäpeuran vasatuottoarvio Suomenselälle ja Kainuuseen Antti Paasivaara 49
2. Kalaseurannat
Meritaimenkantojen poikastuotannon tila Ari Saura 5
Tornionjoen lohisaaliit Ville Vähä 9
Inarijärven kalatalousvelvoitteen istutustiedot Petri Heinimaa, Timo Rauhala, Teuvo Niva 18
Itämeren lohikantojen tila ja siihen liittyvä ICES-neuvonanto Tapani Pakarinen 22 (23)
Tenojoen nousulohiseurannat käynnistyvät Panu Orell 22 (23)
Tenojoen kyttyrälohiseuranta alkaa Panu Orell 23 (25)
Nousulohiseurantojen väliaikatietoja Atso Romakkaniemi, Erkki Jokikokko 26
Itämeren kalakantojen tila Jari Raitaniemi, Joni Tiainen 31
Tornion- ja Simojokien poikastuotanto Atso Romakkaniemi, Ville Vähä 40
Itämeren silakka- ja kilohailitilanne Juha Lilja, Jari Raitaniemi 47
Nousulohiseurantojen lopulliset tulokset Atso Romakkaniemi 47
Tenojoen lohikantojen tila Panu Orell 50 (51)
3. Metsäseurannat
Metsäpuiden siemensatoennuste, uutinen 25.3. Pekka Helenius 13
Metsäbiotalouden suhdannetiedote Jari Viitanen 22 (23)
Valtakunnallinen arvio myyräkannasta Otso Huitu 25
Kirjanpainajaseuranta Tiina Ylioja, Markus Melin
Metsäbiotalouden suhdannekatsaus Jari Viitanen 40 (41)
Kirjanpainajaseurannan tuloksia Tiina Ylioja, Markus Melin
Valtakunnallinen arvio myyräkannasta Otso Huitu 43
Havununnaseuranta Markus Melin, Tiina Ylioja
4. Kasvihuonekaasuinventaario (KHKI)
Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta1990–2019 (Tilastokeskus ja Luke) Tarja Tuomainen 11 (19.3.)
Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta, pikaennakot 2020 (Tilastokeskus ja Luke) Tarja Tuomainen 21 (27.5.)
Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta, ennakot 2020 (Tilastokeskus ja Luke) Tarja Tuomainen 50 (16.12.)
5. Maatalous ja muut
Tuomikirvaennuste Erja Huusela-Veistola 4
Pellon vuokrahintojen kehitys Arto Latukka 7
Kasvinterveyden seuranta Maatalousinfossa Erja Huusela-Veistola 20