Alustava aikataulu luonnonvaraseurantojen tulosjulkistuksille vuonna 2019:

Aihepiiri Sisältö Vastuuhenkilö Viikko
Vieraslajit Haitallisten vieraslajien torjuntakeinot Huusela-Veistola, Erja 2
Kala Itämeren lohi ja meritaimen, meritaimenkantojen poikastuotanto Romakkaniemi, Atso 5
Kala Tenojoen lohisaalis Orell, Panu 5
Kala Näätämöjoen lohisaalis Orell, Panu 8
Riista Hirviseuranta, talousaluekohtaiset hirvikannan koon ja rakenteen arviot Pusenius, Jyrki 9
Riista Villisian kanta-arvio Kunnasranta, Mervi 9
Riista Pantasusipalvelu sulkeutuu Heikkinen, Samuli 10
Kala Kalojen uhanalaisuusarvio Koljonen, Marja-Liisa 10
Riista Hirviseuranta, talousaluekohtaiset verotussuositukset ja riistanhoitoyhdistyskohtaiset kannan koon ja rakenteen arviot Pusenius, Jyrki 11
Kala Itämeren lohi ja meritaimen, Tornionjoen lohisaalis Romakkaniemi, Atso 11
Riista Karhun kanta-arvio Heikkinen, Samuli 12
Riista Arvio metsäriistan runsaudesta Laaksonen, Toni 13
Riista Valkohäntäpeura, kannan koon ja rakenteen arviot Pusenius, Jyrki 13
Riista Metsäpeuran kanta-arvio, Kainuu Paasivaara, Antti 13
Riista Susipannoitusten tulokset Kojola, Ilpo; Heikkinen, Samuli 17
Kala Inarijärven kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset ja istutustiedot Niva, Teuvo 19
Poro Porolaidunten määrä, kunto ja käytettävyys Kumpula, Jouko 20
KHK Kasvinhuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta, pikaennakot (Tilastokeskus ja Luke) Tuomainen, Tarja 21
Geenivarat Uusien varmuuskokoelmien (sipulikukat ja vihannekset) julkistus Heinonen, Maarit 21
Geenivarat Geenivarat-lehti, kertoo kotieläinten, viljelykasvien, metsäpuiden ja kalojen geenivaroista Kantanen, Juha; Kiviharju, Elina; Heinimaa, Petri ja Rusanen, Mari 21
Metsä Metso (2008-2025) -ohjelman seuranta ja vaikutukset, tilannekatsaus Löfström, Irja 22
Vieraslajit Haitallisten vieraslajien levinneisyys, leviämisväylät, riskit ja hallintatoimenpiteet Huusela-Veistola, Erja 22
Riista Ilveksen kanta-arvio Holmala, Katja 22
Metsä Metsäbiotalouden suhdannetiedote Viitanen, Jari 23
Riista Suden kanta-arvio ja ennuste Kojola, Ilpo 23
Kala Itämeren lohi- ja meritaimenkantojen tieteellinen neuvonanto ja kanta-arvio Romakkaniemi, Atso 23
Metsä Valtakunnallinen arvio myyräkannasta Huitu, Otso 25
Kala Itämeren lohi ja meritaimen, nousulohien määrä Romakkaniemi, Atso 26
Kala Jokiravun ja täpläravun saalis, saaliin rakenne ja arvio rapukantojen tilasta Erkamo, Esa 28
Kala Itämeren kalakantojen tila Raitaniemi Jari, Tiainen, Joni 30
Riista Pantasusipalvelu avautuu Heikkinen, Samuli 32
Riista Metsäkanalintujen tiheys ja kannan rakenne (poikasten osuus) Laaksonen, Toni 33
Riista Arvio vesilintukantojen tilasta Laaksonen, Toni 34
Geenivarat Hermanni-maatiaissyysruis ja suomalaisten peltokasvien maatiaisten verkosto Heinonen, Maarit 35
Metsä Metso-toimintaohjelman (METSO 2008-2025) seuranta ja vaikutukset,  Kunnat Metson toteuttajina Löfström, Irja 39
Metsä Monimuotoisuuden ja puuston kehitys metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvissa käsittelyissä, pienaukkojen taimettuminen Valkonen, Sauli 42
Metsä Metsäbiotalouden suhdannekatsaus Viitanen, Jari 43
Metsä Valtakunnallinen arvio myyräkannasta Huitu, Otso 43
Riista Merihylkeiden kanta-arvio ja hyljekannan tila Kunnasranta, Mervi, Kauhala Kaarina 45
Metsä Valtakunnan metsien inventointi, metsätuhokartat Korhonen, Kari Tapani 46
Riista Ahman kanta-arvio Kojola, Ilpo 46
Kala Teno pääuoman kaikuluotausseurannan tulokset Orell, Panu 46
Kala EU-tiedonkeruu, silakan kaikuluotaustutkimusmatkan alustavat tulokset Lilja, Juha, Raitaniemi, Jari 47
Kala Tornion- ja Simojokien poikastuotanto Romakkaniemi, Atso 50
Kala Itämeren lohi ja meritaimen, nousulohien kokonaismäärä Romakkaniemi, Atso 50
KHK Kasvinhuonekaasupäästöt ja -poistumat maataloudesta ja LULUCF-sektorilta, ennakot. (Tilastokeskus ja Luke) Tuomainen, Tarja 50
Metsä Valtakunnan metsien inventointi, metsävarakartat Korhonen, Kari Tapani 51
Kala Tenojoen lohikantojen tila Orell, Panu 51