Kala-atlaksessa on tietoa Suomessa esiintyvistä, hyödynnettävistä kalalajeista ja ravuista, joilla on taloudellista merkitystä ja jotka kuuluvat kalastuslain piiriin.

Jokaisesta lajista löydät tiedot sen tuntomerkeistä, esiintymisestä, lisääntymisestä, ravinnosta ja kasvusta. Saat myös yleiskäsityksen kunkin lajin kalastuksesta ja saaliista sekä nykyisistä mahdollisista hoitotoimista tai kalakantoja uhkaavista tekijöistä.

Kala-atlakseen kuuluu karttapalvelu, jossa esitetään levinneisyystietoja sisävesien kaloista sekä joki- ja täpläravusta. Palvelusta löytyy tietoa myös rapuruton esiintymisestä. Lajikohtaiset kartat löytyvät kunkin lajin esittelysivulta.

Esiintymisalueet esitetään valuma-alueittain. Lajin levinneisyydestä kuvataan yleislevinneisyys, alkuperäisyys, luonnonvaraisuus ja uhanalaisuus.

Levinneisyystiedot perustuvat tällä hetkellä tiedossa oleviin havaintoihin kala- ja rapulajien esiintymistä eri valuma-alueilla. Tiedot on kerätty pääosin julkaistun kirjallisuuden sekä ympäristö- ja kala-alan asiantuntijoille ja tutkijoille tehtyjen kyselyjen avulla. Osa perustuu myös kalastajien ilmoittamiin omiin havaintoihin. Puuttuva tieto ei siten tarkoita, että lajia ei voisi esiintyä kyseessä olevalla alueella. Kala-atlakseen kaivataankin täydentävää tietoa eri lajien esiintymisestä, niiden alkuperäisyydestä sekä näissä tapahtuneista muutoksista. Rapukartoilla istutusrekisteri on toiminut tärkeänä tietolähteenä, ja koska rapujen esiintymisessä tapahtuu nopeitakin muutoksia, on havaintojen ilmoittamista varten käytettävissä oma Ilmoita rapuhavainnoista -sivunsa.

Yläpalkin kuva: Seppo Hyvönen / Plugi