Suomut, luut ja otoliitit ovat kalojen iänmäärityksen avaimia. Niissä näkyvistä rengaskuvioinneista on laskettu kalan ikää jo toistasataa vuotta. Luonnonvarakeskus kehittää kalojen iänmääritysmenetelmiä luotettavammiksi ja edistää luutumien muuta tutkimuskäyttöä.

Luonnonvarakeskuksessa kehitetään kalojen otoliittien käsittelymenetelmiä ja iänmääritystä entistä luotettavammiksi ja nopeammaksi tulosten luotettavuudesta tinkimättä. Iänmääritys tehdään yhä useammin kalan otoliitin eli kuulokiven poikkileikkauspinnasta, joka on värjätty niin, että vuosirenkaat erottuvat pinnassa selkeinä tummina juovina. Kalojen iänmäärityksistä saatavaa tietoa käytetään muun muassa silakan kannanarvioinnissa.

Luonnonvarakeskuksella on suomu- ja luutuma-aineisto, jota käytetään muun muassa DNA-analyyseihin ja kasvuvertailuihin. Vanhoja, aikanaan rakentamattomista vesistöistä kerättyjä aineistoja on mahdollista verrata nykyisiin aineistoihin.

Näin otat suomunäytteen kalasta, josta olet löytänyt kalamerkin:

  • Pyyhi ensin irtonaiset suomut ja lima pois kalan kyljestä.
  • Näyte otetaan irrottamalla kalan kyljestä puhtaalla veitsellä 10–20 suomua, irrota suomut oikeasta, kuva osoittamasta kohdasta yhtenä levynä, ja laita ne pieneen paperipussiin tai –kuoreen tai esimerkiksi leivinpaperin väliin  (ei koskaan muovipussiin!).
  • Oheiseen kuvaan on merkitty eräiden lajien sopivimmat näytteenottokohdat. Näytettä ei pidä ottaa kylkiviivalta, jossa suomut ovat usein tutkimuksen kannalta käyttökelvottomia.
  • Palauta suomunäyte merkitystä kalasta osoitteeseen:

Luonnonvarakeskus
Merki
5005751
00003 VASTAUSLÄHETYS

Suomunäytteiden ottopaikat on merkitty punaisella.
Suomunäytteiden ottopaikat on merkitty punaisella.