Kalojen merkintä on kalatutkimuksen perusmenetelmiä. Merkinnöillä saadaan tietoa kalojen vaelluksista, kasvusta ja kuolevuudesta sekä istutusten kannattavuudesta. Tietoja tarvitaan esimerkiksi istutusten ja kalastuksen suunnittelussa. Luonnonvarakeskus (Luke) käsittelee kaikki Suomessa tehtävien merkintöjen palautukset. Vuoden 2020 aikana palautettiin yhteensä 1116 kalamerkkiä.

Merkintätutkimuksen onnistuminen on usein täysin riippuvainen kalastajien avusta. On tärkeää, että kalastajat palauttavat löytämänsä merkit ja ilmoittavat kalojen pyyntitiedot mahdollisimman tarkasti.

 

Näin palautat kalamerkin

Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja -paikka. Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys. Mikäli kala vapautetaan kalamerkkiä ei tule irrottaa kalasta. Siinä tapauksessa voidaan esimerkiksi ottaa kuvan merkin tunnuksesta tai kirjoittaa tunnus huolellisesti muistiin ennen kalan vapauttamista. Näin on mahdollista saada samasta kalasta enemmän tietoa kerättyä.

Merkin palauttaneelle lähetetään korvaus (5 €) sekä tiedot kalan istutus- tai vapautuspaikasta sekä -koosta.

Voit palauttaa löytämäsi kalamerkit postimaksutta osoitteella:

LUKE
Merki
5005751
00003 VASTAUSLÄHETYS

Myös suomunäytteen voi lähettää postitse. Ohjeet suomunäytteen ottamisesta.

Merkin voi myös palauttaa sähköisesti palautuslomakkeella verkossa.

Merkkipalautusilmoitus verkossa riittää, eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postitse.

Merkin palauttamalla osallistut arvontaan

Kaikki vuoden 2021 aikana kalamerkin palauttaneet osallistuvat Luonnonvarakeskuksen järjestämään kalastusaiheisten palkintojen arvontaan. Arvonta suoritetaan helmikuun alussa 2022. Arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, jotka palauttavat merkin pyyntitietoineen vuoden 2021 aikana postitse tai sähköisesti. Kala voi olla pyydetty koska tahansa. Yksi palautettu merkki vastaa yhtä arpaa. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Merkkien myynti

Luonnonvarakeskus myy kalamerkkejä. Tarjolla on perinteisiä Carlin-merkkejä, kahta kokoa t-ankkurimerkkejä ja nuolimerkkejä. Myös merkintätyössä käytettäviä neuloja ja merkintäpistooleja on saatavilla. Hinnasto alla. Lisätietoa voi pyytää sähköpostitse kalamerkit@luke.fi .

Merkintähinnasto 2021

Käytä kalamerkintöjä tehdessäsi pöytäkirjoja:

Merkintäpöytäkirjat on palautettava kalamerkintätoimistoon viimeistään heti istutuksen tapahduttua. Sähköiset tai skannatut pöytäkirjat toimitetaan osoitteeseen kalamerkit@luke.fi  Paperiset pöytäkirjat voi toimittaa postimaksutta osoitteeseen:

LUKE
Merki
5005751
00003 VASTAUSLÄHETYS

Katso myös