Koekalastusrekisterin avulla saadaan tietoa eri kalalajien levinneisyydestä, runsaudesta, lajisuhteista, yksilömääristä ja ikärakenteesta. Luonnonvarakeskus (Luke) hallinnoi rekisteriä.

Koekalastusrekisteri perustettiin ja sitä ylläpidetään EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) toimeenpanon ja kalaseurantojen tiedonhallinnan parantamiseksi. Koekalastuksia tekevät Luken lisäksi Ely-keskukset, vesiensuojeluyhdistykset, alan konsulttiyritykset, kalatalouskeskukset ja kalastusalueet.

Tähän mennessä rekisteriin oli tallennettu koekalastuksia yli tuhannelta sisävesihavaintoalueelta, lähes sadalta rannikkovesihavaintoalueelta ja noin 6000 sähkökalastusalalta.

Tuotettava tieto palvelee viranomaisia ja tutkijoita, jotka tarvitsevat koekalastustietoja kalakantojen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja tutkimuksessa.

Koekalastusrekisteriin tallennetaan

Koekalastusrekisterissä käytettävät maastolomakkeet

Sähkökoekalastus: Word PDF

Coastal-koeverkkokalastus:

Nordic-koeverkkokalastus:

Ohjeet verkkokoekalastusten ja sähkökalastusten toteuttamisesta löydät täältä.

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia. Ne voidaan tilata lähettämällä lomake täytettynä osoitteeseen ari.saura@luke.fi. Kerro samalla mihin tarkoitukseen tarvitset koekalastusrekisteriä. Koekalastusrekisteri on Suomen ympäristökeskuksen Hertta-palvelussa.

Linkit koekalastusrekisteriin:

Sähkökalastus

Nordic-verkot

Coastal-verkot

Lisätietoja:

Ari Saura: Sähkökoekalastukset, poiminnat rekisteristä, käyttöoikeudet

Antti Lappalainen: Coastal-verkot

Jorma Kuusela: Sähkökalastukset (Pohjois-Suomi)

Jukka Ruuhijärvi: Nordic-verkot

Mikko Olin: Nordic-verkot, poiminnat rekisteristä

Katja Kulo Nordic-verkot, poiminnat rekisteristä

Teppo Vehanen: Sähkökalastukset