Koekalastusrekisterin avulla saadaan tietoa eri kalalajien levinneisyydestä, runsaudesta, lajisuhteista, yksilömääristä ja ikärakenteesta. Luonnonvarakeskus (Luke) hallinnoi rekisteriä.

Koekalastusrekisteri perustettiin ja sitä ylläpidetään EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) toimeenpanon ja kalaseurantojen tiedonhallinnan parantamiseksi. Koekalastuksia tekevät Luken lisäksi Ely-keskukset, vesiensuojeluyhdistykset, alan konsulttiyritykset, kalatalouskeskukset ja kalastusalueet. 15.1.2016 mennessä rekisteriin oli tallennettu koekalastuksia 671 sisävesihavaintoalueelta, 53 rannikkovesihavaintoalueelta ja 3905 sähkökalastusalalta. Tuotettava tieto palvelee viranomaisia ja tutkijoita, jotka tarvitsevat koekalastustietoja kalakantojen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja tutkimuksessa.

Koekalastusrekisteriin tallennetaan

  • sisävesikoeverkkokalastukset (Nordic)
  • rannikkovesikoeverkkokalastukset (Coastal)
  • jokivesien sähkökoekalastukset

Koekalastusrekisterissä käytettävät maastolomakkeet

Sähkökoekalastus: Word PDF

Coastal-koeverkkokalastus:

Nordic-koeverkkokalastus:

Ohjeet verkkokoekalastusten ja sähkökalastusten toteuttamisesta löydät täältä.

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia sekä tietojärjestelmään pääsyn mahdollistavan sertifikaatin asennusta koneeseen. Ne voidaan tilata lähettämällä lomake täytettynä osoitteeseen ari.saura@luke.fi. Kerro samalla mihin tarkoitukseen tarvitset koekalastusrekisteriä. Koekalastusrekisteri on Suomen ympäristökeskuksen Hertta-palvelussa.

Linkit koekalastusrekisteriin:

Sähkökalastus

Nordic-verkot

Coastal-verkot