Verkkopalvelut

  • Palauta kalamerkki – kalamerkeillä saadaan tietoa kalojen vaelluksista, kasvusta ja kuolevuudesta sekä istutusten kannattavuudesta
  • Koekalastusrekisteri – Rekisterillä kerätään tietoa eri kalalajien levinneisyydestä, runsaudesta, lajisuhteista, yksilömääristä ja ikärakenteesta.
  • Ilmoita rapuhavainto – Tieto rapuhavainnoista auttaa suunnittelemaan Rapukantojen hoitoa.
  • Ilmoita kalahavainto – Havainnot auttavat selkiyttämään kuvaa kalalajien levinneisyydestä ja runsaudesta sekä niiden mahdollisista muutoksista.
  • Ilmoita vieraslajeista – Kerro havaintosi Itämeren vieraslajeista.

Luken tilastot

Palvelut kalanviljelijöille

  • Merta – Kirjanpitotyökalu kalanviljelijöille

Yläreunan kuva: Panu Orell/Luke