Muikku on saaliin määrän ja arvon perusteella sisävesien ammattikalastuksen tärkein saaliskala. Vuotuinen saalis on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut 2,5–2,8 miljoonaa kiloa. Saimaan vesistä, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueilta, saadaan liki puolet ammattikalastuksen muikkusaaliista.

Runsaudenvaihtelut ovat tyypillisiä

Suuret runsaudenvaihtelut ovat tyypillisiä muikulle. Vaihtelua aiheuttavat muun muassa kannan sisäinen ravintokilpailu tai epäedulliset ympäristö- tai säätekijät. Varsinkin keväällä, pian muikunpoikasten kuoriutumisen jälkeen sattuvat kovat tuulet ja kylmät säät heikentävät poikasten ravinnonsaantia ja selviytymistä.

Jos parina, kolmena peräkkäisenä vuonna muikkukanta jää harvaksi, voi tuloksena olla pitkäaikaisempikin katovaihe. Tällainen pitkä, lähes kymmenen vuoden kato koettiin 1980–1990-lukujen vaihteessa. Sittemmin pitkäkestoisia ja laajoja muikkukatoja ei ole kehittynyt, mutta tyypilliseen tapaan, vaihtelu on järvien ja vuosien välillä suurta. Muikkusaalis on kuitenkin tilastotutkimusten mukaan kasvanut vakaasti.

Kannanseurannasta apua kalakantojen hoitoa varten

Seurannan tavoitteena on saada vuosittain yleiskuva maamme muikkukannoista ja ennakoida tulevaa kehitystä. Sisävesillä kalakantaseurannan painopiste on muikussa, mutta myös muista talouskaloista kerätään tietoa. Kannanseurannan tavoitteena on tuottaa tietoa kalastuksen ja kalakantojen hoidon ohjaukseen sekä turvata onnistunutta biotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tiedot muikkukantojen suhteellisesta runsaudesta kerätään vuosittain yli sadalta kalastajalta ja tutkijalta kevättalvella lähetettyjen kyselyiden avulla. Tietoja saadaan noin 80 muikkujärveltä. Kutukantoja on kartoitettu vuodesta 1988 lähtien ja hottakantoja, eli ensimmäistä vuottaan eläviä muikunpoikasia, vuodesta 1996. Kalastajilta kysytään myös muita kalastukseen liittyviä asioita, muun muassa yksikkösaalista, kalojen kokoa ja saaliin menekkiä. Tärkeimmiltä ammattikalastusjärviltä seurataan kalakantojen tilaa tarkemmin, muun muassa saalisnäytteiden ja kalastuskirjanpidon avulla.

Muikkuvuosiluokan (hottamuikun) runsausindeksin prosentuaaliset muutokset koko Suomessa. Indeksi 100 = vuosien 1996–2017 keskiarvo. Muikkuvuosiluokan runsauden arvio perustuu noin 100 ammattikalastajalle vuosittain lähetettyyn kyselyyn ja koskee noin 80 järveä eri puolilla maata.