Tällä verkkosivulla julkaistaan Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden ilmoittamat lohisaaliit. Saalisseuranta päivittyy ajantasaisesti, ja se jatkuu kalastuskauden 2016 loppuun asti.

Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden kalastusalue ja saaliit ilmoitetaan kalastusluvan mukana saatavalla kalastuspalaute-lomakkeella. Kaikkia kalastajia pyydetään palauttamaan lomake luvanmyyjille uutta lupaa lunastaessaan tai kalastuksen päättymisen jälkeen. Kalastuspalautteen voi tehdä myös henkilökohtaisesti Luken verkkopalvelun kautta, mikäli tiedot jäivät ilmoittamatta luvanmyyntiin. Ilmoitetut saaliit päivittyvät tälle sivulle jatkuvasti kalastuskauden loppuun asti.

HUOM! Kalastuspalaute tulee tehdä myös siinä tapauksessa, ettei saanut saalista lainkaan. Tämä tieto on tilastoinnin kannalta aivan yhtä tärkeä kuin tieto saaliista!

Kuvaaja 1: Teno-Inarijoen kalastusmatkailijoiden ilmoittamat saalislohet (kpl) viikoittain kaudella 2016

Taulukko 1: Teno-Inarijoen kalastusmatkailijoiden ilmoittamat viikoittaiset lohisaaliit (kpl ja kg) sekä viikoittaiset lohisaaliit kolmessa eri painoluokassa (kpl) kaudella 2016

Taulukko 2: Teno-Inarijoen kalastusmatkailijoiden ilmoittamat kuukausittaiset lohisaaliit (kpl ja kg) sekä kuukausittaiset lohisaaliit kolmessa eri painoluokassa (kpl) kaudella 2016

Taulukko 3: Teno-Inarijoen kalastusmatkailijoiden viikoittaiset lohisaaliit (kpl) yhden kilon painoluokkiin jaoteltuna kaudella 2016 (esim. 2,3 kilon saalislohi näkyy painoluokassa 2)

Taulukko 4: Teno-Inarijoen kalastusmatkailijoiden kuukausittaiset lohisaaliit yhden kilon painoluokkiin jaoteltuna kaudella 2016 (esim. 2,3 kilon saalislohi näkyy painoluokassa 2)

 

Lisätietoja:

tutkija Panu Orell, puh. 0295 328 757, etunimi.sukunimi@luke.fi

tutkimusassistentti Jorma Kuusela, puh. 0295 328 764, etunimi.sukunimi@luke.fi

Tietoa Tenojoen lohesta Luken verkkosivuilla

 

Yläreunan kuva: Panu Orell