Suomen ja Norjan välinen Tenojoen lohikantojen seuranta- ja tutkimusryhmä perustettiin maiden välisellä yhteysymmärryspöytäkirjalla keväällä 2010. Suomen ja Norjan solmiman uuden Tenojoen kalastussopimuksen mukaisesti maat asettivat ryhmän ja sopivat sen toimeksiannosta uudelleen joulukuussa 2017.

Kumpikin osapuoli, Suomen maa- ja metsätalousministeriö sekä Norjan ympäristöministeriö, nimittää seuranta- ja tutkimusryhmään kaksi edustajaa. Tällä hetkellä työryhmään kuuluvat Suomen puolelta tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro ja tutkija Panu Orell. Norjan puolelta työryhmään kuuluvat tutkija Morten Falkegård (puheenjohtaja) ja tutkija Anders Foldvik.

Ministeriöt ovat toimeksiannossaan määrittäneet ryhmän tehtäväksi:

    1. Laatia annettuihin määräaikoihin mennessä vuosiraportteja lohikantojen tilasta sekä kantojen kehityskuluista
    2. Arvioida kantojen hoitoa asiaa koskevien Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestön (NASCO) suuntaviivojen valossa
    3. Sisällyttää arviointeihinsa kantoja koskevaa paikallista ja perinteistä tietämystä
    4. Tunnistaa aukkoja tietämyksessä ja antaa asianmukaista seurantaa ja tutkimusta koskevia neuvoja
    5. Antaa tieteellisiä neuvoja hoidosta vastaavien viranomaisten esittämiin erityiskysymyksiin

Raportit lohikantojen tilasta

Tenojoen seuranta- ja tutkimusryhmän keskeisimpiin tehtäviin kuuluu raportoida Tenojoen lohikantojen tilasta ja kehityksestä vuosittain. Raporteissa arvioidaan lohikantojen tilaa ja kehityssuuntia suhteessa Tenojoen lohikannoille asetettuihin kutukantatavoitteisiin. Raporteissa esitellään myös lohikantojen tilan arvioinnin keskeiset seuranta- ja taustatiedot.

Lohikantojen tila raporttien julkaisukieli on englanti, mutta niistä tehdään myös suomen- ja saamenkieliset käännökset.

Tälle verkkosivulle pääset myös osoitteella: luke.fi/tenojoen_tutkimusryhma 

Yläreunan kuva: Panu Orell, Luke