Suomen ja Norjan välinen Tenojoen lohikantojen seuranta- ja tutkimusryhmä perustettiin maiden välisellä yhteysymmärryspöytäkirjalla keväällä 2010. Kumpikin osapuoli, Suomen maa- ja metsätalousministeriö sekä Norjan ympäristöministeriö, nimittää ryhmään kaksi edustajaa.

Tällä hetkellä työryhmään kuuluvat Suomen puolelta tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro ja tutkija Panu Orell. Norjan puolelta työryhmään kuuluvat tutkija Morten Falkegård (puheenjohtaja) ja erikoisasiantuntija Tor Heggberget.

Ministeriöt ovat toimeksiannossaan määrittäneet ryhmän tehtäväksi:

  1. Toimittaa vuosiraportteja Tenon lohikantojen tilasta ja kantojen kehityssuunnista
  2. Arvioida Tenon lohikantojen hoitoa Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestön (NASCO) ohjeiden mukaisesti
  3. Sisällyttää arviointeihin lohikantoja koskevaa paikallista ja perinteistä tietämystä
  4. Tunnistaa seuranta- ja tutkimustietoja koskevia puutteita sekä antaa seurantaa ja tutkimusta koskevia suosituksia
  5. Tarjota tieteellistä neuvonantoa lohikantojen hoidosta vastaavien viranomaisten kysymyksiin
  6. Kerätä tietoa paikallisilta yhteisöiltä ja organisaatioilta sekä tehdä niiden kanssa yhteistyötä tieteellisten tulosten levittämiseksi suurelle yleisölle.

Raportit lohikantojen tilasta

Tenojoen seuranta- ja tutkimusryhmän keskeisimpiin tehtäviin kuuluu raportoida Tenojoen lohikantojen tilasta ja kehityksestä. Raportteja on tähän mennessä julkaistu vuosina 2012, 2014, 2015, 2015 (suomennos) ja 2016. Raportit julkaistaan englanniksi, mutta niissä on myös suomenkielinen tiivistelmä.

Raporteissa arvioidaan Tenojoen lohikantojen tilaa ja kehityssuuntia suhteessa Tenojoen lohikannoille asetettuihin kutukantatavoitteisiin (raportti 2014). Raporteissa esitellään myös lohikantojen tilan arvioinnin keskeiset tausta- ja seurantatiedot sekä arvioidaan lohikantojen uhkatekijöitä.

Tälle verkkosivulle pääset myös osoitteella: luke.fi/tenojoen_tutkimusryhma 

Katso myös: luke.fi/tenojoki

Yläreunan kuva: Panu Orell, Luke