Kalatalouden eri toimialoilla – kalastus, kalanviljely, kalanjalostus ja kalakauppa – toimii noin 1 800 päätoimista yritystä. Toimialoista kalan tukkukauppa ja kalanjalostus ovat suurimmat tuotoiltaan. Työllistävyydeltään suurin on kalanjalostus.

Luonnonvarakeskus (Luke) seuraa Suomen kalatalousyritysten talouskehitystä vuosittain koottavan kalatalouden tilinpäätös- ja tunnuslukuaineiston perusteella. Tulokset julkaistaan Luken Taloustohtori-sivustolla sekä tilastotietokannassa.  Kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen sekä kalakaupan kannattavuuslukuja on nähtävissä vuodesta 2008 lähtien. Kalatalouden toimialojen tuloksia julkaistaan vuosittain myös Luken tekemässä Kalatalouden toimialakatsauksessa.

Kannattavuustietoja hyödynnetään kalatalouspolitiikan suunnitteluun

Kannattavuustietoja käytetään muun muassa kansallisessa kalatalouden politiikkatuessa ja seurannassa, EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) seurannassa ja kehittämisessä, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) seurannassa sekä taloudellisessa tutkimuksessa. Tietoja hyödyntävät hallinnon lisäksi muun muassa kalatalousyrittäjät, opiskelijat, tutkimus ja edunvalvonta.

EU-lainsäädäntö velvoittaa Suomea keräämään yksityiskohtaista tietoa kalataloudestaan. Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmassa kerätään kalataloudesta biologista, taloudellista ja tilastotietoa EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tueksi. EU-komissio hyödyntää kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelman taloustietoja kalatalouspolitiikan suunnittelussa ja vaikutusten seurannassa.

Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmasta on säädetty EU-asetuksessa 2017/1004. Yksityiskohtaisia sääntöjä, määritelmiä ja vaatimuksia on esitetty Komission asetuksessa (EU) 665/2008 ja Komission päätöksessä 2016/1251/EU.

Yläreunan kuva: Pro Kala