Kaloja kasvatetaan sekä elintarvikkeeksi että vesistöihin istutettaviksi. Luke tutkii ja kehittää molempia kalanviljelyn muotoja.

Suomen kalatalouselinkeinon tukijalka on kasvatettu kotimainen kirjolohi. Suomessa kasvatetusta ruokakalasta lähes 95 prosenttia on kirjolohta. Kotimainen kasvatettu kala on terveellinen ja turvallinen valinta kuluttajalle. Kalalajeja kannattaa suositusten mukaisesti syödä monipuolisesti, kasvatettuja ja luonnosta saatavia kaloja yhdistellen.

Ruokakalantuotanto perustuu suurelta osin valintajalostettujen kalalajien mädintuotantoon ja poikaskasvatukseen. Luke ylläpitää ja kehittää kirjolohen ja siian jalostusohjelmia. Valintajalostuksella tuotetaan laadukasta viljelymateriaalia – mätiä, kalanpoikasia ja emokaloja – kalankasvatukseen. Yli 80 prosenttia Suomessa kotimaisena myytävästä kirjolohesta on peräisin Luken jalostusohjelmasta.

Ruokakalan kasvatus kiertovesilaitoksissa ja avomerellä ovat Luonnonvarakeskuksen vesiviljelytutkimuksen uusia, keskeisiä tutkimuskohteita. Lisäksi Luke keskittyy edelleen uudenlaisten kalanrehujen sekä ruokakalantuotantoa monipuolistavien viljelylajien tutkimukseen.

Työtä uhanalaisten kalalajien säilyttämiseksi

Kalaistutuksiin käytetään uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien emokalastoilla tuotettua tai luonnonemokaloista hankittua mätiä ja siitä kasvatettuja eri-ikäisiä poikasia. Luken emokalankasvatuksella säilytetään uhanalaisia kalalajeja ja -kantoja sekä tuotetaan mätiä jatkokasvatusta ja istutuksia varten.

Istutuspoikasten menestymistä tutkitaan merkintätutkimuksin, ja kasvatusmenetelmiä kehitetään. Luke tuottaa myös tilastotietoa vesiviljelystä ja istutuksista.

Tietoa tarvitaan niin kalankasvatuselinkeinon, kalatalous- ja ympäristöviranomaisten, kalavesien omistaja- ja hoito-organisaatioiden kuin kuluttajien ja kalastusta harrastavienkin käyttöön. Tiedolla voidaan kehittää viljelymenetelmiä, yritystoiminnan ja istutustoiminnan kannattavuutta, ympäristövaikutusten hallintaa sekä parantaa kalakantojen tilaa ja kalansaaliita.

Yläreunan kuva: Luken kuva-arkisto

Katso myös