Sopimuskasvatuksella tarkoitetaan Luken hoitamaa arvokalalajien poikasten tuottamista yksityisissä kalanviljely-yrityksissä. Sopimuskasvatuksella tuotetaan istutuksiin uhanalaisimpien lohi- ja taimenkantojen poikasia kalakantojen turvaamiseksi.

Sopimuskasvatus alkoi 1970-luvulla, ja sen tavoitteena oli vahvistaa lohikantoja Itämerellä ja sen lahdissa erityisesti ammattikalastuksen lohisaaliiden kasvattamiseksi. Myöhemmin istutuslajeiksi tulivat mukaan uhanalaiset lajit järvilohi, saimaannieriä, meritaimen ja järvitaimen. Istutuksilla on pyritty elvyttämään ja vahvistamaan näiden lajien kantoja. Kyseiset lajit ovat olleet kuitenkin osin myös kalastuksen kohteena ja istutukset ovat siten tukeneet myös vapaa-ajankalastuksen ja ammattikalastuksen saalismahdollisuuksia. Uhanalaisten lajien rooli istutuksissa on kasvanut 2000-luvulla.

Istutettavat poikaset hankitaan kilpailuttamalla

Luke huolehtii vuosittain poikasten hankinnan kilpailuttamisesta, kasvatettavien kalojen lunastamisesta yrityksiltä, niiden istuttamisesta ja niihin liittyvistä merkinnöistä ja muista tutkimuksista.  Kaikki poikaset on kasvatettu Luken tuottamasta mädistä kalalajien- ja kalakantojen geneettisen taustan turvaamiseksi. Nykyisin sopimuskasvatuksella kasvatetaan lohta, järvilohta, meritaimenta ja järvitaimenta.

Luke istuttaa keväisin noin 400 000 sopimuskasvatuksella tuotettua poikasta

Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat viljelymenestyksen mukaan. Luke istuttaa sopimuskasvatusvaroin keväisin noin 400 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen yksi- ja kaksivuotiasta poikasta. Poikasten arvo on vuositasolla puoli miljoonaa euroa. Lohta ja meritaimenta istutetaan Suomenlahden, Saaristomeren ja Selkämeren rannikolla jokisuihin ja jokialueelle. Perämeren vapaisiin jokiin pyritään kotiuttamaan lohta ja meritaimenta. Sisävesillä tehdään järvilohen ja järvitaimenen istutuksia.

Sopimuskasvatustoimintaa seuraa ja ohjaa maa- ja metsätalousministeriö.

Yläreunan kuva: Juha-Pekka Turkka