Luonnonvarakeskus istuttaa keväällä 2019 noin 70 000 meritaimenen ja lohen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 236 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta. Istutusten tarkoituksena on säilyttää ja elvyttää uhanalaisia kalakantoja. Kaikki lohen ja meritaimenen jokipoikaset (70 000) sekä lohen ja järvitaimenen vaelluspoikaset (160 000) on merkitty rasvaeväleikkauksella.

Suomenlahti, Saaristo- ja Selkämeri, toukokuu:

 • 50 000 lohen jokipoikasta ja 120 000 vaelluspoikasta
 • 15 000 meritaimenen vaelluspoikasta

Vuoksen vesistöalue, toukokuu:

 • Saimaan järvilohen vaelluspoikasia 40 000 kpl

Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu:

 • Rautalammin reitin järvitaimenen vaelluspoikasia 10 000 kpl

Perämeri, huhti-toukokuu:

 • 30 000 lohen vaelluspoikasta
 • 20 000 meritaimenen jokipoikasta ja 21 000 vaelluspoikasta

Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Kaikki poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat viljelymenestyksen mukaan. Istutettavien poikasten arvo on noin 380 000 euroa.

Tarkemmat istutusaikataulut ja -määrät

Suomenlahden lohi- ja meritaimenistutukset

Luonnonvarakeskuksen istutukset kohdistetaan jokialueille ja jokisuihin ja niillä pyritään vahvistamaan lohen ja erittäin uhanalaisen meritaimenen kantojen lisääntymistä luonnossa.

Mustionjoki (2.5.)

 • 10 000 Nevanlohen vaelluspoikasta

Kymijoki (6.-10.5.)

 • 50 000 Nevanlohen jokipoikasta
 • 100 000 Nevanlohen vaelluspoikasta

Saaristo- ja Selkämeren lohi- ja meritaimenistutukset

Luonnonvarakeskuksen istutukset kohdistetaan jokialueille ja jokisuihin ja niillä pyritään vahvistamaan lohen ja erittäin meritaimenen kantojen lisääntymistä luonnossa.

Kiskonjoki (2.5.)

 • 10 000 Nevanlohen vaelluspoikasta

Merikarvianjoki (toukokuu)

 • 5 000 Isojoen meritaimenen vaelluspoikasta

Isojoki-Lapväärtinjoki (toukokuu)

 • 10 000 Isojoen meritaimenen vaelluspoikasta

Perämeren lohi- ja meritaimenkantojen elvytysistutukset

Luonnonvarakeskus istuttaa lohen ja erittäin uhanalaisen meritaimenen poikasia Perämereen laskeviin jokiin huhti-toukokuussa elvyttämään ja vahvistamaan kantojen lisääntymistä luonnossa.

Perhonjoki (3.5.)

 • 11 000 Lestijoen meritaimenen vaelluspoikasta

Lestijoki (30.4.)

 • 10 000 Lestijoen meritaimenen vaelluspoikasta

Kiiminkijoki (toukokuu)

 • 30 000 Iijoen lohen vaelluspoikasta
 • 20 000 Iijoen meritaimenen jokipoikasta

Sisävesien järvilohi-istutukset

Luonnonvarakeskuksen istutuksilla turvataan äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen monimuotoisuuden säilymistä.

Pielisjoki (toukokuu)

 • 40 000 järvilohen vaelluspoikasta

Sisävesien järvitaimenistutukset

Luonnonvarakeskuksen istutuksilla turvataan erittäin uhanalaisen Rautalammin reitin järvitaimenen monimuotoisuuden säilymistä.

Rautalammen Konnekoski (2.5.)

 • 10 000 järvitaimenen vaelluspoikasta