Luonnonvarakeskus istuttaa keväällä 2018 noin 160 000 meritaimenen ja lohen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 223 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta. Istutusten tarkoituksena on säilyttää ja elvyttää uhanalaisia kalakantoja. Kaikki lohen ja meritaimenen vaelluspoikaset (203 000) ja järvitaimenen poikaset (10 000) sekä osa lohen (47 000) ja meritaimenen (33 000) jokipoikasista on merkitty rasvaeväleikkauksella.

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti, huhti–toukokuu:

lohen jokipoikasia 50 000 kpl ja vaelluspoikasia 110 000 kpl
meritaimenen jokipoikasia 21 000 kpl ja vaelluspoikasia 30 000 kpl

Vuoksen vesistöalue, toukokuu:

Saimaan järvilohen vaelluspoikasia 10 000 kpl
Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu:

Rautalammin reitin järvitaimenen vaelluspoikasia 10 000 kpl

Perämeri, toukokuu:

lohen jokipoikasia 47 000 kpl ja vaelluspoikasia 17 000 kpl
meritaimenen jokipoikasia 42 000 kpl ja vaelluspoikasia 46 000 kpl

Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Kaikki poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat viljelymenestyksen mukaan. Istutettavien poikasten arvo on noin 360 000 euroa.

Istutusaikataulut ja istutusmäärät

Selkä- ja Saaristomeren lohi- ja meritaimenistutukset
Luonnonvarakeskuksen istutukset kohdistetaan jokialueille ja jokisuihin ja niillä pyritään vahvistamaan lohen ja äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kantojen lisääntymistä luonnossa.

Kiskonjoki (15.5.)

 • 10 000 Nevanlohen vaelluspoikasta

Merikarvianjoki (alkaa 9.5.)

 • 11 000 Isojoen meritaimenen jokipoikasta
 • 9 000 Isojoen meritaimenen vaelluspoikasta

Isojoki-Lapväärtinjoki (alkaa 9.5.)

 • 10 000 Isojoen meritaimenen jokipoikasta
 • 10 000 Isojoen meritaimenen vaelluspoikasta

Suomenlahden lohi- ja meritaimenistutukset

Luonnonvarakeskuksen istutukset kohdistetaan jokialueille ja jokisuihin ja niillä pyritään vahvistamaan lohen ja äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kantojen lisääntymistä luonnossa.

Ingarskilajoki (8.5.)

 • 11 000 Ingarskilajoen meritaimenen vaelluspoikasta

Mustionjoki (15.5.)

 • 10 000 Nevanlohen vaelluspoikasta

Kymijoki (24.4., 14.5. ja 16.5.)

 • 50 000 Nevanlohen jokipoikasta
 • 90 000 Nevanlohen vaelluspoikasta

Perämeren lohi- ja meritaimenkantojen elvytysistutukset

Luonnonvarakeskus istuttaa lohen ja äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen poikasia Perämereen laskeviin jokiin toukokuussa elvyttämään ja vahvistamaan kantojen lisääntymistä luonnossa.

Perhonjoki (alkaa 3.5. ja 7.5.)

 • 20 000 Lestijoen meritaimenen jokipoikasta
 • 17 000 Lestijoen meritaimenen vaelluspoikasta

Lestijoki (alkaa 7.5.)

 • 22 000 Lestijoen meritaimenen jokipoikasta
 • 7 000 Lestijoen meritaimenen vaelluspoikasta

Kiiminkijoki (15.5., 22.5. ja 29.5.)

 • 47 000 Iijoen lohen jokipoikasta
 • 17 000 Iijoen lohen vaelluspoikasta
 • 22 000 Iijoen meritaimenen vaelluspoikasta

 

Sisävesien järvilohi-istutukset

Luonnonvarakeskuksen istutuksilla turvataan äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen monimuotoisuuden säilymistä.

Pielisjoki (17.5.)

 • 10 000 järvilohen vaelluspoikasta

 

Sisävesien järvitaimenistutukset

Luonnonvarakeskuksen istutuksilla turvataan erittäin uhanalaisen Rautalammin reitin järvitaimenen monimuotoisuuden säilymistä.

Rautalammen Konnekoski (8.5.)

 • 10 000 järvitaimenen vaelluspoikasta