Luonnonvarakeskus istuttaa keväällä 2017 noin 128 000 meritaimenen, lohen ja järvilohen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 326 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta. Istutusten tarkoituksena on säilyttää ja elvyttää uhanalaisia kalakantoja. Kaikki lohen ja meritaimenen vaelluspoikaset (227 000) ja järvitaimenen poikaset (10 000) sekä osa lohen (20 000) ja kaikki meritaimenen (58 000) jokipoikasista on merkitty rasvaeväleikkauksella.

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti huhti–toukokuu:

 • lohen jokipoikasia 50 000 kpl ja vaelluspoikasia 107 000 kpl
 • meritaimenen jokipoikasia 20 000 kpl ja vaelluspoikasia 43 000 kpl

Vuoksen vesistöalue toukokuu:

 • Saimaan järvilohen vaelluspoikasia 89 000 kpl

Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu:

 • Rautalammin reitin järvitaimenen vaelluspoikasia 10 000 kpl

Perämeri toukokuu:

 • lohen jokipoikasia 20 000 kpl ja vaelluspoikasia 35 000 kpl
 • meritaimenen jokipoikasia 38 000 kpl ja vaelluspoikasia 42 000 kp

Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Poikashankinnat on kilpailutettu vuodesta 1999 alkaen. Kaikki poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat viljelymenestyksen mukaan. Istutettavien poikasten arvo on noin 465 000 euroa.

Tarkemmat istutusaikataulut ja istutusmäärät

Selkä- ja Saaristomeren lohi- ja meritaimenistutukset

Luonnonvarakeskuksen istutukset kohdistetaan jokialueille ja jokisuihin ja niillä pyritään vahvistamaan lohen ja äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kantojen lisääntymistä luonnossa.

Kokemäenjoki (9.5.)

 • 30 000 Iijoen lohen vaelluspoikasta

Kiskonjoki (2.5.)

 • 10 000 Nevanlohen vaelluspoikasta

Merikarvianjoki (11.5.)

 • 23 000 Isojoen meritaimenen vaelluspoikasta

Isojoki-Lapväärtinjoki (alkaa 5.5.)

 • 20 000 Isojoen meritaimenen jokipoikasta
 • 20 000 Isojoen meritaimenen vaelluspoikasta


Suomenlahden lohi- ja meritaimenistutukset

Luonnonvarakeskuksen istutukset kohdistetaan jokialueille ja jokisuihin ja niillä pyritään vahvistamaan lohen ja äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kantojen lisääntymistä luonnossa.

Mustionjoki (2.5.)

 • 10 000 Nevanlohen vaelluspoikasta

Kymijoki (25.4., 26.4. ja 10.5.)

 • 50 000 Nevanlohen jokipoikasta
 • 57 000 Nevanlohen vaelluspoikasta


Perämeren lohi- ja meritaimenkantojen elvytysistutukset

Luonnonvarakeskus istuttaa lohen ja äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen poikasia Perämereen laskeviin jokiin toukokuussa elvyttämään ja vahvistamaan kantojen lisääntymistä luonnossa.

Perhonjoki (5.5.)

 • 10 000 Lestijoen meritaimenen jokipoikasta

Lestijoki (alkaa 11.5.)

 • 10 000 Lestijoen meritaimenen jokipoikasta
 • 10 000 Lestijoen meritaimenen vaelluspoikasta

Kiiminkijoki (16.5., 17.5., 23.5. ja 24.5.)

 • 20 000 Iijoen lohen jokipoikasta
 • 35 000 Iijoen lohen vaelluspoikasta
 • 18 000 Iijoen meritaimenen jokipoikasta
 • 32 000 Iijoen meritaimenen vaelluspoikasta


Sisävesien järvilohi-istutukset

Luonnonvarakeskuksen istutuksilla turvataan äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen monimuotoisuuden säilymistä.

Pielisjoki (10.5., 16.5., 17.5. ja 19.5.)

 • 81 000 järvilohen vaelluspoikasta

Lieksanjoki (19.5.)

 • 8 000 järvilohen vaelluspoikasta


Sisävesien järvitaimenistutukset

Luonnonvarakeskuksen istutuksilla turvataan erittäin uhanalaisen Rautalammin reitin järvitaimenen monimuotoisuuden säilymistä.

Rautalammen Konnekoski (9.5.)

 • 10 000 järvitaimenen vaelluspoikasta

 

Yläreunan kuva: Juha-Pekka Turkka