Luonnonvarakeskus istuttaa keväällä 2016 noin 120 000 meritaimenen, lohen ja järvilohen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 301 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta. Istutusten tarkoituksena on säilyttää ja elvyttää uhanalaisia kalakantoja. Kaikki lohen (164 500) ja järvitaimenen (10 000) poikaset sekä meritaimenen poikasista pääosa (86 500) on merkitty rasvaeväleikkauksella.

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti huhti–toukokuu:

 • lohen vaelluspoikasia 129 500 kpl
 • meritaimenen jokipoikasia 50 000 kpl ja vaelluspoikasia 22 500 kpl

Vuoksen vesistöalue toukokuu:

 • Saimaan järvilohen jokipoikasia 10 000 kpl ja vaelluspoikasia 105 000 kpl

Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu:

 • Rautalammin reitin järvitaimenen vaelluspoikasia 10 000 kpl

Perämeri toukokuu:

 • lohen jokipoikasia 20 000 kpl ja vaelluspoikasia 15 000 kpl
 • meritaimenen jokipoikasia 40 000 kpl ja vaelluspoikasia 19 000 kpl

Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Poikashankinnat on kilpailutettu vuodesta 1999 alkaen. Kaikki poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat viljelymenestyksen mukaan. Istutettavien poikasten arvo on noin 470 000 euroa.

Tarkemmat istutusaikataulut ja -määrät

Selkä- ja Saaristomeren lohi- ja meritaimenistutukset

Luonnonvarakeskuksen istutukset kohdistetaan jokialueille ja jokisuihin ja niillä pyritään vahvistamaan lohen ja äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kantojen lisääntymistä luonnossa.

Kokemäenjoki (12.5.)

 • 66 500 Tornionjoen lohen vaelluspoikasta

Aurajoki (13.5.)

 • 13 300 Tornionjoen lohen vaelluspoikasta

Merikarvianjoki (9.5.)

 • 20 000 Isojoen meritaimenen jokipoikasta

Isojoki-Lapväärtinjoki (alkaa 10.5.)

 • 30 000 Isojoen meritaimenen jokipoikasta
 • 13 000 Isojoen meritaimenen vaelluspoikasta

Suomenlahden lohi- ja meritaimenistutukset

Luonnonvarakeskuksen istutukset kohdistetaan jokialueille ja jokisuihin ja niillä pyritään vahvistamaan lohen ja äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kantojen lisääntymistä luonnossa.

Ingarskilanjoki (18.-19.4.)

 • 9 500 Ingarskilanjoen meritaimenen vaelluspoikasta

Mustionjoki (9.5.)

 • 5 000 nevanlohen vaelluspoikasta

Kymijoki (9.5. ja 11.5.)

 • 44 500 nevanlohen vaelluspoikasta

Perämeren lohi- ja meritaimenkantojen elvytysistutukset

Luonnonvarakeskus istuttaa lohen ja äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen poikasia Perämereen laskeviin jokiin toukokuussa elvyttämään ja vahvistamaan kantojen lisääntymistä luonnossa.

Perhonjoki (alkaa 11.5.)

 • 5 000 Lestijoen meritaimenen jokipoikasta
 • 9 500 Lestijoen meritaimenen vaelluspoikasta

Lestijoki (alkaa 11.5.)

 • 15 000 Lestijoen meritaimenen jokipoikasta
 • 9 500 Lestijoen meritaimenen vaelluspoikasta

Kiiminkijoki (17.5. ja 19.5.)

 • 20 000 Iijoen lohen jokipoikasta
 • 15 000 Iijoen lohen vaelluspoikasta
 • 20 000 Iijoen meritaimenen jokipoikasta

Sisävesien järvilohi-istutukset

Luonnonvarakeskuksen istutuksilla turvataan äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen monimuotoisuuden säilymistä.

Pielisjoki (16.5. ja 17.5.)

 • 95 000 järvilohen vaelluspoikasta

Lieksanjoki (12.5. ja 18.5.)

 • 10 000 järvilohen jokipoikasta
 • 10 000 järvilohen vaelluspoikasta

Sisävesien järvitaimenistutukset

Luonnonvarakeskuksen istutuksilla turvataan erittäin uhanalaisen Rautalammin reitin järvitaimenen monimuotoisuuden säilymistä.

Rautalammen Konnekoski (10.5.)

 • 10 000 järvitaimenen vaelluspoikasta

Yläreunan kuva: Juha-Pekka Turkka