Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain maataloussektorin sekä maankäyttö, maankäytön muutos ja metsä (LULUCF) -sektorin päästö- ja poistumatiedot Suomen kasvihuonekaasuinventaarioon. Kasvihuonekaasuinventaarion vastuuyksikkö on Tilastokeskus ja inventaarioon kuuluu Luken vastuusektorien lisäksi energia, teolliset prosessit ja jätesektori.

Maataloussektorin päästöt lasketaan viidestä pääluokasta: kotieläinten ruuansulatus (CH4), lannankäsittely (CH4, N2O), maatalousmaat (N2O), kalkitus ja urean käyttö (CO2) sekä oljen peltopolton päästöt (CH4, N2O). Maatalousmaat -luokka jakaantuu keinolannoitukseen, orgaanisiin lannoitteisiin (lanta, puhdistamoliete), niittojäännökseen, eloperäisiin maatalousmaihin ja typen mineralisaatioon kivennäismailla.

LULUCF-sektorilla päästöjä ja poistumia raportoidaan kuudessa maankäyttöluokassa (metsämaa, viljelysmaa, ruohikkomaa, kosteikot, rakennettu maa ja muu maankäyttö) sekä puutuotteissa. Hiilivaraston muutokset raportoidaan biomassalle, kuolleelle orgaaniselle aineelle ja maaperälle. Lisäksi raportoidaan päästöt typpilannoituksesta, ojituksesta (CH4, N2O), typen mineralisaatio sekä epäsuorat päästöt ja maastopalojen ja kulotusten päästöt (CO2, CH4, N2O).

Maatalous- ja LULUCF -sektoreiden raportointiluokat ja niihin liittyvät kasvihuonekaasut. Klikkaamalla kuvaa saat sen isompana.

Raportointia tehdään YK:n alaisen ilmastosopimuksen ja sitä täydentävän Kioton pöytäkirjan velvoittamana. Maataloussektorilta toimitetaan samat päästöt molempiin raportointeihin. Sen sijaan LULUCF:n ilmastosopimuksen raportoinnin perustana ovat maankäyttö ja Kioton pöytäkirjan toimenpiteet

Kioton pöytäkirjan alla raportoidaan metsityksestä, uudelleen metsityksestä ja metsäkadosta (artikla 3.3) sekä metsänhoidosta (artikla 3.4) aiheutuvia päästöjä ja nieluja. Nyt käynnissä on Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi (2013–2020). Suomi on valinnut LULUCF-toimenpiteille koko velvoitekauden kattavan laskennan, joten lopullinen vaikutus Suomen päästövähennys velvoitteeseen selviää vuonna 2022.

Lisäksi päästöt ja poistumat raportoidaan vuosittain EU:lle LULUCF-päätöksen 529/2013/EU mukaisesti. Tähän raportointiin sisältyy Kioton pöytäkirjan alla raportoitavien toimenpiteiden lisäksi päästöt ja poistumat viljelysmaan hoidosta ja laidunmaan hoidosta.