Maa- ja puutarhatalouden kasvigeenivarojen pitkäaikaissäilytykseen valitaan perinnöllisesti ja alueellisesti monimuotoista kasviainesta, joka on hyvin sopeutunut pohjoisiin kasvuolosuhteisiimme.

Viljojen, nurmi-, palko- ja öljykasvien ja perunan geenivarat säilytetään Pohjoismaisessa Geenivarakeskuksessa NordGenissa Ruotsissa. NordGenissa on tallessa vajaat kaksi tuhatta suomalaista alkuperää olevaa siemenerää (Kansallisen geenivaraohjelman liite 1). Siemennäytteiden säilymistä varmistetaan Huippuvuorten varmuusvarastossa (Svalbard Global Seed Vault, SGSV). Suomalaisia geenivara-asiantuntijoita toimii NordGenin kasviryhmäkohtaisissa työryhmissä.

Geenivarakokoelmia pyritään täydentämään mahdollisuuksien mukaan.

Kasvullisesti lisättävien pelto- ja puutarhakasvien geenivarat säilytetään pääasiassa Lukessa, jonka ylläpitämässä keskuskokoelmassa on noin tuhat kasvikantaa (Kansallisen geenivaraohjelman liite 2 ja erittely kasvikannoittain). Puuttuvaa monimuotoisuutta on etsitty ja hankittu kasvikuulutuksilla, ja vanhoja kasvikantoja voi edelleen ilmoittaa sähköisen Kasvinpolku-järjestelmän kautta, kasvikuulutus.

Kasvien säilyminen pyritään varmistamaan varmuuskokoelmaverkoston avulla. Verkostoa on viimevuosina kehitetty Luken ulkopuolisten toimijoiden avulla, hyödyntäen maaseudun kehittämisohjelman kannustin. Myös koristekasvien lajistollisesti laajojen kokoelmien säilytys hajautetaan. Varmuuskokoelmia on perustettu tähän mennessä seitsemän: omena- ja koristeomenapuille, humalalle, daalioille, pensasruusuille, sipulikukille ja vihanneksille. Klikkaamalla alla olevia kuvakkeita pääset tutustumaan esitteisiin:

Pensasruusut

Sipulikukat

Daaliat

Omenapuut

Humala

Vihannekset

Syreenit

Yrtit ja rohdokset

Kasvullisesti lisättävien lajien säilytystä varmistetaan lisäksi kryopankissa Lukessa. Kryosäilytyksen avulla kasvit pystytään säilyttämään pitkäaikaisesti pienessä tilassa, kasvintuhoojilta suojattuina, vähällä hoitotarpeella ja alhaisella riskillä. Kryosäilytystä tullaan säilytysmuotona käyttämään enenevässä määrin. Kryosäilytyksessä on toistasataa kasvikantaa, muun muassa vadelma-, mansikka- ja punaherukkalajikkeita.

Maatiaiskantojen viljelyä kannustetaan alkuperäiskasvien viljelytuella. Viljely toteuttaa maatiaiskantojen in situ -suojelua.

Kasvigeenivarojen säilytystä organisoidaan kasvigeenivaraohjelman alaisissa työryhmissä, ja työn tueksi on laadittu kasviryhmäkohtaiset pitkäaikaissäilytysohjeet: Viherrakentamisen kasvit, Hedelmät ja marjat sekä Vihannekset, yrtit ja rohdokset. Peltokasvi-työryhmä kokoontuu tarvittaessa.