Kasvigeenivaraohjelma koordinoi ja huolehtii siitä, että perinnöllisesti arvokkaat kasvulliset kokoelmat säilytetään tulevaisuuden tarpeita varten. Kokoelmia täydennetään mahdollisuuksien mukaan. Luonnonvarakeskus toimii suomalaisten kasvullisesti säilytettävien kasvigeenivarojen pääasiallisena säilytyspaikka.

Säilytystä organisoi neljä kansallista työryhmää:

– Viherrakentamisen kasvit
– Hedelmät ja marjat
– Vihannekset, yrtit ja rohdokset
– Peltokasvit

Suomalaiset, siemenistä lisättävät kasvigeenivarat sekä peruna säilytetään Pohjoismaisen Geenivarakeskuksen (NordGen) toimesta. Siementen varmuuskokoelmat sijaitsevat Huippuvuorilla varmuusvarastossa (Global Seed Vault).

Jokainen laji pyritään säilyttämään aitona ja elinkykyisenä

Kasvigeenivarojen säilytyksessä tulee ottaa huomioon eri lajien lisääntymisbiologia, jotta kukin lajike, linja tai maatiaiskanta voidaan säilyttää geneettisesti aitona ja elinkykyisenä näytteenä. Myös varmuuskysymykset tulee ottaa huomioon säilytysmenetelmää valittaessa. Säilytysmenetelmät voidaan ryhmitellä esim. seuraavan jaottelun mukaan.

kasvigeenivarojen_sailytystavat_essi puranen
Kasvigeenivarojen säilytystavat. Grafiikka: Essi Puranen, Luke.

Ex situ – etäsäilytys

Ex situ-säilytys tarkoittaa kasvigeenivarojen säilytystä muualla kuin niiden luonnonmukaisessa kasvuympäristössä. Esimerkiksi siemenien säilytys geenipankkien pakastimissa tai mikrolisättyinä kasveina koeputkissa (in vitro) on ex situ säilytystä. Myös kansallisen kasvigeenivaraohjelman pelto- tai kenttägeenipankit ovat ex situ-kokoelmia. Kylmä- eli kryosäilytys on sopiva menetelmä kasvullisten lisättävien lajien kuten vadelman varmuussäilytykseen.

In situ – säilytys luonnollisessa kasvuympäristössä

In situ säilytys tarkoittaa kasvigeenivarojen säilyttämistä niiden luonnollisessa kasvuympäristössä tai ympäristöissä, jossa ne ovat kehittäneet erityisominaisuutensa. Esimerkiksi nurmikasviemme luonnonvaraisia kantoja voitaisiin ex situ säilytyksen lisäksi säilyttää niiden luontaisilla kasvupaikoilla sekä hoidetuilla että luonnonniityillä, jolloin niiden populaatiot kehittyvät edelleen erilaisten valintapaineiden alla. In situ säilytyksen kuuluu myös esim. maatiaisviljojen viljelysuojelu (on farm -säilytys) ja puutarhakasvien säilytys kotipuutarhoissa (on garden -säilytys).