Digitaalisuus tarkoittaa metsätaloudessa pitkälti sitä, että hiljaista, olemassa olevaa tietoa analysoidaan, yhdistellään ja jaetaan tehokkaasti kaikkien käyttöön. Avointa dataa hyödyntämällä ja yhdistämällä saadaan uusia, arvokkaita ennusteita. Datafuusiot ovat tulevaisuutta.

 

Lukessa tutkimuksen tavoitteena on kehittää kustannustehokkaita ja ympäristöä säästäviä menetelmiä metsien hoitoon ja korjuuseen. Toisena kehityskohteena on puun katkonnan kehittäminen, jotta puun laatu ja jatkojalostajien tarpeet voidaan ottaa huomioon. Kolmas suuri teema on täsmämetsätalous. Aiemmin laajoja metsäkuvioita käsiteltiin homogeenisesti, nyt voidaan hyödyntää ainutlaatuiset kasvuympäristöt ja kohdentaa hoito- ja muokkausmenetelmiä.