Suomi on tiedonkeruun joukkoistamisen edelläkävijä. Esimerkiksi riistatiedon systemaattinen keruu, mittakaava ja lajimäärä ovat maailmassa ainutlaatuisia.

Joukkoistaminen ei kuitenkaan ole yleislääke kaikkeen tiedonkeruuseen. Monikaan ei ole halukas keräämään tietoa ilmaiseksi tai huvikseen. lman henkilökohtaisesti koettua hyötyä tai mielihyvää joukkoistamisen ansaintalogiikka ei toimi,