Luonnonvarojen hyödyntämiseen erikoistuneen arktisen biotalouden eli maa- ja metsätalouden, matkailualan, kalatalouden ja muuhun vesistöihin liittyvän biotalouden sekä poro- ja riistatalouden kehittämisessä yhteiskunnan eri sektorit tekevät yhteistyötä. Myös Luke tekee tutkimus ja kehitystyötä arktisen biotalouden jokaisella osa-alueella.

Suomen arktinen biotalous perustuu

  • Luonnonvarojen, tuotantoympäristön, maaperän ja ilman sekä vesistöjen hyvään tilaan ja puhtauteen
  • Ainutlaatuisiin raaka-aineisiin, maa-, metsä- ja vesivaroihin sekä niiden kestävään käyttöön
  • Alkuperäisyyteen ja erityisyyteen sekä niihin pohjautuviin tuotteisiin ja palveluihin
  • Biotalouden tekniseen huippuosaamiseen
  • Elinkeinojen väliseen yhteistyöhön
  • Kulttuuriympäristöön ja arktisiin olosuhteisiin sopeutuneisiin yrityksiin

Arktinen biotalous -osio kokoaa artikkeleja, uutisia ja blogeja arktisten luonnonvarojemme tutkimuksesta. Osioiden johdantotekstit ovat poimintoja Luken Arktinen biotalous -policy Briefistä.