Inlägg Allmän, Fisk, Miljö

Text: Päivi Haavisto

Exotiskt vinterbad för japaner, gäddfiske för tyskar. Eller paddling för ungdomar med problem och laxfiske för rullstolsburna. I Finland vill man se mer turism- och hälsoföretagande som utnyttjar vattendragen.

Kuva: Petri Jauhiainen / Rodeo.fi
Photo: Petri Jauhiainen / Rodeo.fi

Vatten och vattenmiljöer har en stimulerande effekt. Finländarna har sedan gammalt firat sina semestrar i och på vattnet genom stugliv, båtliv, paddling, bad och fiske. Nu söker man nya må bra-produkter för turister och specialgrupper i samma miljö.

– Utöver rekreation och turism försöker vi också etablera den nya produkten Blue Care. Produkten har ännu inga bestämda former och definitioner, men jag ser den som en parallellprodukt till Green Care, säger forskningschef Päivi Eskelinen vid Luke.

Green Care, grön omsorg, är en bekant bransch också i Finland. Green Care erbjuder målinriktad omsorg och rehabilitering i en natur- och landsbygdsmiljö. Enligt Eskelinen skulle Blue Care kunna omfatta samma typ av verksamhet i vattenmiljö.

– Exempelvis i England finns det tillgängliga fiskeplatser för personer med rörelsenedsättning. Fisketurer erbjuds också personer som återhämtar sig från psykiska problem. Även i Finland har bland annat förbundet Sininauhaliitto ordnat fisketurer för personer som återhämtar sig från missbruksproblem, berättar Eskelinen.

Tillsvidare har det gjorts endast litet välfärdsforskning som hänför sig enbart till vatten. Professor Liisa Tyrväinen vid Luke har tidigare arbetat med att leda Metlas forskningsprogram Välbefinnande via skogen, där också vattenområdena omfattades av forskningen i naturens användning för rekreation. I landskaps- och miljövärderingsstudier har vattenmiljöerna och strandområdena enligt Tyrväinen betonats som befolkningens favoritplatser och stimulerande miljöer.

Finland ledande land inom må bra-turismen

Natur- och må bra-turismen är en tillväxtbransch som väcker intresse globalt. Dessutom finns det allt fler äldre turister, som förväntar sig att resmålen ska vara trygga, tillgängliga och av hög kvalitet.

I regeringsprogrammet ingår som ett mål att främja rekreations- och naturturismen. Tillväxtprogrammet FinRelax, som finansieras av staten, har som mål att göra Finland till ett ledande land inom må bra-turismen. Målet ska uppnås genom att stödja regionala projekt med planering, produktutveckling och försäljning.

Ett annat spetsprojekt inom turismen omfattar skärgården vid våra kuster. Skärgården synliggörs särskilt i Mellaneuropa. Produktutbudet utvecklas, eftersom man vill locka turister till skärgården också under vintern. Nordlig lyx förädlas fram av ren natur, tystnad och bastubad.

Servicen utvecklas på naturens villkor

Utvecklingen av naturens användning för turism och rekreation ligger också bakom Lukes projekt VirKein, som startar i vår. Inom ramen för projektet söker man nya sätt att utveckla och trygga en hållbar användning av skogar och vattenområden för rekreation och turism. Finlands miljöcentral och Östra Finlands universitet deltar också i projektet som finansieras av statsrådet.

Projektet pågår i 18 månader och inbegriper en omfattande forskningsöversikt och en bedömning av den naturbaserade servicens nuvarande status.

– Vi söker specifika lösningar som är lämpliga för de olika regionerna. Exempelvis insjöområdet kring Saimen, kusten och älvarna i norr skiljer sig från varandra som turistmål, säger Tyrväinen som leder projektet.

Luke deltar också i beredningen av ett utbildningsprogram i naturomsorg och -pedagogik som kommer att startas av en utbildare i svenska Österbotten. Målet är att öka Green Care-kompetensen. I utbildningen ingår att tillämpa Blue Care-tänkandet på servicen i Kvarkens skärgård.

– Finlands styrka ligger i att vi har en vacker, obebyggd natur förhållandevis nära de stora befolkningscentren. Vi har insjönatur och skärgård. Här kan man med fördel ordna också korta halvdagsprogram för konferensgäster eller företagskunder, säger Eskelinen.

Eskelinen och Tyrväinen betonar att användningen av vattnen för rekreation grundar sig på ett friskt vattenekosystem. Dragplåstren är en ren natur och en ren miljö. Trots att vattendragens status numera är bättre än på 1970-talet finns det också vattenområden i Finland som mår sämre. Satsningarna på skyddet och restaureringen av vattendragen måste absolut fortsätta, och servicen bör utvecklas med respekt för naturvärdena.

Läs också