Naturresursinstitutets vetenskapliga arbete och teknologiska utveckling resulterar i tjänster och mervärde för hållbar närings- och företagsverksamhet som bygger på förnybara naturresurser.

Vi förutser utvecklingstrender i den globala naturresursekonomin och möter genom våra tjänster kundernas föränderliga behov.

Vi erbjuder våra kunder forsknings- och utvecklingstjänster som bygger på vår högklassiga kompetens inom biologi och teknologi. Vi har tillgång till experimentella forskningsmiljöer av hög kvalitet och omfattande datalager.