Hoppa till huvudinnehållet

Syftet med datainsamling

Syftet för förfrågan är att producera information om om antalet fritidsfiskare, användningen av fångsredskap och fångster. Statistiken visar antalet bostadshushåll och personer som ägnat sig åt fiske, antalet personer som använt olika slags fångstredskap, antalet fiskedagar och fångst enligt art, fångstredskap och region.

Hemsidan av fritidsfiske

Behandlingen av personuppgifter 

Målgrupp

Objektet och statistikenheten för informationsinsamlingen är bostadshushåll som hämtas från befolkningsdatasystem. Med fritidsfiske avses allt fiske som finländska bostadshushåll ägnar sig åt (inklusive kräftfiske) med undantag för det fiske som yrkesfiskare och deras bostadshushåll ägnar sig åt.

Resultat

Resultaten publiceras i statistiktjänsten luke.fi/statistik när statistiken är färdig.

Intervall för publicering

Vartannat år

Datainsamlingens material används i följande statistik