Inlägg Jordbruk, Mat, Miljö

”Jag vill fortsätta odla effektivt även under kommande decennier”, säger Tommi Hasu som har övergått till återvunna näringsämnen.

Återvinningen av kväve och fosfor är viktig bland annat för självförsörjning av mat och energi. Genom att ta vara på näring i sidoströmmar skapas nya arbeten och lönsamhet i jordbruksindustrin.

Till exempel gödsel bildas ändå. Därför vore det bättre att ta tillvara näringsämnena effektivt istället för att gödsla med gruvfosfor och kväve som har producerats med fossila naturresurser.

”Näringshaltiga material som lämpar sig för återvinning innehåller ofta också organiska ämnen som förbättrar jordens växtskick. Den egenskapen har inte konstgjort gödsel”, berättar Eila Turtola, forskningsprofessor på Naturresursinstitutet.

Över 80 procent av de näringsrika sidoströmmarna utgörs av gödsel. Största delen av den kan utnyttjas på åkrarna i befintligt skick. ”Man borde dock bearbeta gödseln för att återvinna gödselprodukter i större omfattning. Då blir den lättare att transportera och pressen att hitta spridningsytor i områden med husdjurskoncentrationer minskar”, säger Turtola.

Enligt en färsk utredning som gjorts av naturresurs- och miljöforskare borde man, utöver gödsel, effektivisera användningen av till exempel näringsämnen i slam i avfallsvattnet från samhället, bioavfall och sidoströmmar i industrin. (Foto: Olga Pihlman)

 

Med produktifiering kan man också förbättra användbarhet av näring i olika massor för växter.

Enligt en färsk utredning som gjorts av naturresurs- och miljöforskare borde man, utöver gödsel, effektivisera användningen av till exempel näringsämnen i slam i avfallsvattnet från samhället, bioavfall och sidoströmmar i industrin.

Såväl EU som den finska staten främjar genombrottet för återvunnen gödsel. Utredningen visar att lagstiftare, forskare, innovatörer och producenter har mycket jobb framför sig.

”Bara gödseln från husdjur innehåller tillräckligt med fosfor för att täcka behovet i hela den inhemska grönsaksproduktionen. Någon bedömning av tillräcklig mängd kväve i gödseln har inte gjorts. För närvarande kommer bara drygt en tredjedel av den årliga kvävegödseln från husdjur eller återvunna näringsämnen”, berättar Turtola.

 

Foto: Mikko Rahtola

Man behöver inte övergå till det nya på en gång. Bland de återvunna näringsämnena finns nämligen produkter som innehåller såväl återvunna som oorganiska näringsämnen. Användningen av återvunna produkter kräver dock villighet att prova och branschen befinner sig i en utvecklingsfas. I samband med att EU:s gödsellagstiftning förnyas nästa år hoppas man på att den ska ge upphov till mer lättillgängliga konkurrenskraftiga produkter.

Den ekologiska jordbrukaren Tommi Hasu från Valkeala använder jordförbättringsfiber från sidoströmmarna i skogsindustrin på sina åkrar. Han har en positiv upplevelse av produkten trots att han har fått pröva sig fram.

”Skörden har förbättrats i samma takt som skicket på jordmånen, framför allt i lerig jord. Det ger högre produktion på såväl kort som lång sikt.”

Många jordbrukare är intresserade av ämnet. Hasu rekommenderar att man först ska ta reda på åkerns aktuella tillväxtskick och sedan inhämta tips till exempel från öppna lantbrukarevenemang.

”Om man vill fortsätta odla även i framtiden ska man se möjligheter istället för hot i återvunna näringsämnen, tycker jag.”

 

Text: Anna Toppari, Luke

Bilden i övre kanten: Pixabay

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 30 Oktober 2017.

Läs också