Inlägg Klimat, Skog

Idag används cirka 8 miljoner kubikmeter skogsflis för värme- och elproduktion. Användningen av flis beräknas öka framöver.

Även om utvecklingen har gått i motsatt riktning de senaste åren, håller Naturresursinstitutets specialforskare Perttu Anttila det för möjligt att det kommer att vara annorlunda framöver. En av anledningarna till det är att skogsflisen är förnybar och inhemsk, vilket rimmar väl med målen i klimat- och energistrategin.

Konkurrensen om klenvirket är som störst i de blåa områdena på kartan, medan det finns möjligheter till en ökad användning i de gröna områdena. (Foto: Naturresursinstitutet)

Enligt Anttila har vi goda möjligheter till att öka användningen av flis. För närvarande tar man inte vara på grenar, toppar och stubbar till fullo på alla platser där det vore möjligt att göra det på ett hållbart sätt.

 

”Det används mycket biprodukter från skogsindustrin till värme- och elproduktion, men framöver kommer en del av dessa kunna användas i produktionen av biobränslen. Då kan efterfrågan på skogsflis öka”, visionerar Anttila.

Naturresursinstitutet har utvecklat ett verktyg för att kontrollera om mängden skogsflis är tillräcklig. Med beräkningsverktyget får man reda på var i Finland det finns som mest efterfrågan och var det finns utrymme för nya investeringar.

Nu är det enklare att räkna ut det regionala utbudet och efterfrågan på skogsflis för kunders, exempelvis skogs- och energiindustrins, behov.

De senaste resultaten visar att man för närvarande har störst möjlighet att öka användningen av flis i östra och norra Finland.

Enligt beräkningarna fram till 2030 skulle topparna och stubbarna räcka till skogsflis i hela landet.  När det gäller klenvirke skulle det finnas störst utbud i östra och norra Finland. De planerade investeringarna skulle om de blir verklighet åtminstone förändra situationen lokalt.

 

Text: Maarit Perkonoja, Luke

Bilden i övre kanten: Erkki Oksanen, Luke

Publicerad på finska i Maaseudun Tulevaisuus 23 Januari 2017.

Läs också