Användning av överskottsmat som en del av circulation economi

YLIKE

Inleds

01.01.2017

Avslutas

30.04.2019

Mål

Det främsta målet med YLIKE-projektet är att aktivera operatörerna i Norra Österbottens matkedja för att överväga hur mycket överskott mat de genererar och potentialen att skapa nya affärer eller andra matkrävande distributionskanaler. Projektet ger en övergripande bild av livsmedelsavfallssituationen i Norra Österbotten och ger information bland operatörerna om de olika användningarna av överskott av livsmedelsprodukter.

Utfall

Information om matavfalltuationen i Norra Österbotten ökar och nya lösningar återfinns för att förbättra cirkulation ekonomi i cateringtjänster och butiker. Resultaten av projektet kommer att publiceras i slutrapporten och i andra publikationer. Dessutom utarbetas en Matavfall guide.