Fiskmonitoring av vattenförvaltning

Fiskmonitoring av vattenförvaltning

Inleds

01.01.2007

Avslutas

31.12.2021

Mål

Genomföra uppdrag av uppföljning av sötvattens fiskstammarnas ekologiska status

Utfall

Resultater av fiskuppföljning i sötvatten. Ekologiska status av sötvatten baserad på fiskstammar