Bio-olja som ett råmateriet för polymerkompositerna: Värderna från syntese för digitaliska tillvärkningen

VOXELBIOMAT

Inleds

01.06.2019

Avslutas

31.08.2022

Mål

Ändra plastiker till bioplastiker

Utfall

Nya 3-D tryckning materialerna