Klimatförändring och lantbruken: hur minska utsläpp av växthusgaser och anpassa sig till klimatförändringen på lantbruken?

VILLE

Inleds

01.09.2018

Avslutas

31.08.2021

Mål, verkningar och fördelar