Fördelarna med växtrotation och gödsel på markstruktur och biologiska parametrar: Resultat från långsiktiga fältförsök

VILKASMAA

Inleds

01.10.2017

Avslutas

28.02.2019

Mål

Syftet med studien är att ge information om de långsiktiga effekterna av växtrotation och användningen av boskapsgödsel på Finlands jordbruksmarks struktur och biologiska egenskaper.

Utfall

Vetenskapligt papper, professionell tidskriftsartikel