Innovation program för recirkulerande vattenbruk

Vesiviljely inno RAS

Inleds

01.07.2016

Avslutas

31.12.2021

Mål

Förbättra förutsätningar för cirkulerande vattenbruk, tillsammans med företag och andra partner.

Utfall

Omfattande information om RAS, till exempel nya vattenreningsteknik, hantering av fisk och förbättra lönsamheten i produktionen.